Om NBLF

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet har 15 kretslag.

Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet om brannfaglige saker i et samfunnsmessig perspektiv. Forbundet er upolitisk og engasjerer seg ikke i lønns- eller fagforeningsspørsmål.

Forbundets øverste organ er generalforsamlingen, som avholdes 2. hvert år. Den løpende drift ivaretas av forbundsstyret, som består av 9 medlemmer med 5 vara.

Styret har 5-6 møter i året. I tillegg til dette avholdes landsrådsmøte én gang i året. På landsrådsmøtet deltar kretslagslederne, styret med vara samt eventuelle utvalgsmedlemmer o.a.

Satsningsområder

Bidra ved utvikling av lover, forskrifter og andre brannfaglige regler

Faglig og organisatorisk utvikling av brannvesnene

Samarbeid med andre brannfaglige organisasjoner

Utvikling av bedre kompetanse

s

Forebyggende tiltak og informasjon

Dokumenter

Kontaktinfo

Leder: Nils Erik Haagenrud, 2420 TRYSIL
Nestleder: Geir Thorsen, 6005 ÅLESUND
Sekretær: Per Ole Sivertsen, 9014 TROMSØ
Kasserer: Knut Birger Bakken, 2618 LILLEHAMMER
Styremedlem: Marianne Juul, 1718 GREÅKER

Ove Stokkeland, 3718 SKIEN

Henrik Trømborg, 3406 TRANBY

Anna-Karin Hermansen, 7026 TRONDHEIM

Marita Eik, 4044 HAFRSFJORD

Varamedlem:  Eirik G. Evensen, 4878 GRIMSTAD

Vidar Bakke, 6487 HARØY

Bjørn Ivar Sevatdal, 7374 RØROS

Ivar Hogstad, 8070 BODØ

Daniel Solli, 0684 OSLO

Norsk brannbefals landsforbund