Agder

AGDER

Adresse Grimstad brann- og feiertjeneste
Postnr/-sted: Arendalsveien 26A, 4878 Grimstad
Telefon: 90058836
E-post: [email protected]
Internettsider:

Kretslagsstyret består av følgende personer:
Leder: Eirik G. Evensen, 4878 GRIMSTAD

Nestleder: Frank Daniel Danielsen, 4809 ARENDAL

Kasserer: Rune Røilid, 4809 ARENDAL

Sekretær: Helge Hansen, 4886 GRIMSTAD

Styremedlem: Egil Kvitne, 4735 EVJE

Varamedlem:

Torbjørn Høyland, 4503 MANDAL

Terje Mathisen, 4700 VENNESLA

Revisor:

Andreas Sjursø, 4618 KRISTIANSAND S

Tore Olsen, 4844 ARENDAL 

Norsk brannbefals landsforbund