Hedmark

HEDMARK

Adresse Kirkevegen 75
Postnr/-sted: 2413 Elverum
Telefon: 92499011
E-post: [email protected]

På et brannvernmøte i Åsnes 28.10.1978 ble det på initiativ fra brannsjef Høgetveit i Lørenskog nedsatt en arbeidsgruppe med tanke på å danne et brannbefalslag for Hedmark fylke, slik det var gjort i Oslo, Akershus og en del andre fylker. Arbeidsgruppen bestod av brannmester Nansdal i Eidskog, brannmester Lundberg i Ringsaker og brannmester Marthinsen i Elverum. I et møte i Elverum den 8. mars 1978 ble det laget et utkast til lover, og i et nytt møte i oktober 1978 ble det besluttet å innkalle til et konstituerende møte. Hedmark Brannbefalslag ble stiftet den 22. november 1978. Møtet ble holdt i kommunestyresalen i Elverum og brannmester Rolf Marthinsen ble valgt til formann i interimstyret.

Kretslagsstyret består av følgende personer:
Leder: Knut Bjørnseth, 2409 ELVERUM

Nestleder: Ragnar Sund, 2320 FURNES

Kasserer: Stein Gunnar Frostrud, 2450 RENA

Sekretær: Per Harald Bekken, 2208 KONGSVINGER

Styremedlem:

Arnfinn Strømstad, 2211 KONGSVINGER  

Varamedlem:

Torgeir Dybvig, 2319 HAMAR

Per Harry Stensli, 2380 BRUMUNDDAL 

Valgkomite:

Kjell Knutsen, 2320 FURNES

Kim Andre Nilsen, 2312 OTTESTAD

Norsk brannbefals landsforbund