Oslo og Akershus

OSLO OG AKERSHUS

Adresse Ole-Johan Rygh, Peder Søbergsgt. 31
Postnr/-sted: 3045 Drammen
Telefon: 92017889 / 66 76 43 01
E-post: [email protected]
Internettsider: https://bit.ly/39UX4NJ

Det er den 4.4.17 gjennomført årsmøte i Oslo- og Akershus Brannbefalslag.

 

Medlemmene våre kommer fra følgende brannvesen og/eller organisasjoner:

 

  • Asker og Bærum brannvesen IKS
  • Brannvernforeningen
  • Gjensidige skadeforsikring 
  • Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen
  • Nedre Romerike brann- og redningsvesen
  • Follo Brannvesen IKS
  • Oslo brann- og redningsetat

Oslo Lufthavn Gardermoen brannvesen

 Øvre Romerike brann og redning

 Pensjonister

Oslo og Akershus brannbefalslag er det eldste av kretslagene i Norsk Brannbefals Landsforbund. Lokallaget ble stiftet den 3. mars 1977. Lagets første leder og en av initiativtakerne til å starte et brannbefalslag, var daværende brannsjef i Lørenskog, Jørgen Høgetveit. Han var også seinere formann i landsforbundet fra 1979 til 1986.

 

Leder: Ole-Johan Rygh, 3045 DRAMMEN

Nestleder: Daniel Johansen, 1396 BILLINGSTAD

Kasserer: Daniel Solli, 0684 OSLO

Sekretær: Kristian Falck, 1615 FREDRIKSTAD

Styremedlem:

Sven Knapskog, 1920 SØRUMSAND

Roy Kvamme, 2070 RÅHOLT

Alexander Colle, 0591 OSLO    

Varamedlem:

Ole Jakob Hansen, 1370 ASKER

Bjørn Lind, 0176 OSLO 

Valgkomite:

Janne Hovdenakk, 1555 SON

Per Ivar Brynestad, 2080 EIDSVOLL

Norsk brannbefals landsforbund