Østfold

ØSTFOLD

Adresse Krokstien 1b
Postnr/-sted: 1718 Greåker
Telefon: Leder Marianne Juul 920 42231
E-post: [email protected]
Internettsider: https://bit.ly/38PtDMw

Kretslagsstyret består av følgende personer:

Leder: Marianne Juul, 1718 GREÅKER

Nestleder: Tommy Juliussen, 1613 FREDRIKSTAD

Kasserer: Lise-Lotte Berglind, 1658 TORP

Sekretær: May Britt Iversen, 1807 ASKIM

Styremedlem:

Christian Mørdre, 1513 MOSS

Jesper Bull Noulund, 1820 SPYDEBERG

Varamedlem:

Jonas Arntzen, 1605 FREDRIKSTAD

Jørn Bustgaard, 1680 SKJÆRHALLEN

Valgkomite:

Arnulf Hansen, 1850 MYSEN

Robert Holt, 1684 VESTERØY

Revisor:

Reidar Sæther, 1798 AREMARK

Mette J. Kaspersen, 1512 MOSS 

Norsk brannbefals landsforbund