Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

 

NBLF-FORUM

Svar på melding
   MELDING
Forfatter Melding: Nytt 110-kart i Norge
Jan Fausk Gratulerer! Dette var virkelig et meget bra og etterlengtet utspill fra DSB. Nå gjelder det bare at utspillet ikke bare blir ord, men følges opp med aktiv handling. Kartet ser meget bra ut, men det bør gjøres enda bedre for Østlands-området. Jeg mener at det kun bør være 3 eller maks. 4 sentraler på Østlandet h.h.v. Moss, Oslo og Drammen. I 2004/2005 var det planer om å slå sammen Oslo, Romerike og Asker&Bærum til en sentral. Planene strandet den gang. Er tiden inne til å se på dette på nytt? Hvis Oslo event. ønsker å bestå som idag, bør det iallefall diskuteres å slå sammen Romerike og Asker&Bærum til en ny AKERSHUS 110-SENTRAL. Tiden er overmoden for å gjøre grep også på det sentrale Østlands-området.

Innlegget er gjerne å banne i kjerka og med fare for egen arbeidsplass, men jeg velger å se fordelene med større og mer robuste 110-sentraler.

Jan Fausk Romerike 110-sentral
SVAR
Forfatter Svar
Dato
 
Arnstein Smevik RAPPORT FRA STUDIETUR – NØDMELDETJENESTEN I ENGLAND OG IRLAND, - som er publisert på nblf.no er veien å gå også i Norge.
06.08.2013
 
Live Gandborg De planlagte endringene av 110 sentralene vitner om hastverksarbeid som ikke er forankret i en troverdig konsekvensutredning. Når DSB i tillegg ikke tar hensyn til eget risikobilde fra 2012, kan en slik svekkelse av beredskapen få langt større konsekvenser ved en ny uønsket hendelse. Så jeg støtter Guttom i det han skriver.
18.02.2013
 
Live Gandborg Der er ikkje mukje som tyder på at DSB har hatt ein risikovirdering av det når dei går mot sitt eige risikokart for 2012. Lest eventuelt det NHO har skrevet eller sjekk kor mange storulykkebedrifter som er på Sunnmøre. Da kan du begynne å lure på kor risiko og sårbarheit vurderinga er.
18.02.2013
 
Per Ole Sivertsen Denne reduksjonen skaper selvsagt følelser og engasjement. Mange av argumentene som brukes ble også brukt sist det ble gjennomført en reduksjon. Guttorm har skrevet et innlegg på våre nettsider og etterlyser ROS-analyse og at endringen ikke ferdig tenkt. Jeg tror DSB og de som jobbet med 112-rapporten vurderte risikoen og sårbarheten med både dagens modell og med den anbefalte modellen. Det DSB gjør nå er å legge til rette for 112-rapporten sin anbefaling. Hvis det ikke blir felles nødsentraler tror jeg at det vil komme en ytterligere reduksjon av 110-sentralene. Ut i fra mine studier i både inn- og utland er jeg overbevist om at 2-3 nødsentraler ville vært nok også med tanke på risikoen og sårbarheten. Disse sentralene måtte fått et felles verktøy slik at man egentlig kunne oppfattet det som 1 sentral lokalisert på 2-3 steder. Sentralene måtte vært fristilt fra både kommuner og brannvesen og kun engasjert seg med nødmeldetjeneste og ikke så mye annet. Dersom 112-rapporten sin anbefaling hadde blitt gjennomført så ville vi fått et felles nødnummer som kunne blitt håndtert av mottaker direkte, med unntak av nødsamtaler som skal til politiet. For nødsamtaler som omhandler brann, forurensing, ulykker og akuttmedisinske tilfeller med mer så ville dem altså kunne blitt håndtert direkte av nødsentralen sine operatører. Hva hadde skjedd om DSB hadde varslet en økning av antallet 110-sentraler – jeg tror det hadde vært minst like engasjerende og spådommer om at resultatet hadde blitt verre. Hva som skjer videre blir spennende å følge med på. Mange er positive til forandringer så lenge det gjelder for andre.
17.02.2013
 
Jan Fausk Skal vi dømme etter antall meldinger/svar her på Diskusjons-forumet så har ikke omorganiseringen av 110-sentralene skapt det helt store engasjementet. Joda, jeg har fått med meg mange utspill i lokal- og regionsmediene rundt om i landet. Jeg har stor forståelse for mange av synspunktene som kommer frem mot omorganiseringen. Det er helt naturlig når det bl.a. blir snakk om nedlegging av arbeidsplasser. Det har vært høye bølger hver gang man har redusert antall 110 og/eller vaktsentraler i dette landet. Slik blir det også denne gangen. Fellesnevneren er at en ikke klarer å løfte blikket og se fremover. Faglige hensyn, telesikkerhet, kostnader og ROS-analyser blir ikke vektlagt nok i utspillene som kommer fra ulike hold. Hva angår beredskapsgrenser så bør nye distriktsgrenser for både 110, 112 og 113 tilpasses FYLKESGRENSENE. En sentral kan betjene to eller flere fylker. Dette vil gi mye bedre vilkår for samordning/samhandling sentralene seg imellom. Dette ble da også påpekt som en stor svikt den 22.juli av Gjørv-kommisjonen. Hvis vi skuler til helsesiden så har AMK-sentralen for Oslo og Akershus, som betjener ca 1,2 millioner innbyggere i sin region, fire 110-sentraler og fire 12-sentraler å forholde seg til. Felles grenser/ansvarsområder er en vesentlig suksessfaktor for hurtig og korrekt varsling og nødvendig samhandling. For å oppnå dette er det helt nødvendig å etablere store og robuste nødsenraler.
14.02.2013
 
Live Gandborg Det er BEFOLKNINGA eg tenker på. Det er greitt at store brannvesen klarer seg fint med store sentralar, men kva med mindre brannvesen med deltidsmannskap, som er avhengig av 110 sentraler med lokalkunnsakp og ein kunnskapspartnar, som kan hjelpe og har tid til å hjelpe. Vi trenger ikkje ein sentral som kun sender ut melding om alarm og så ingenting meir. Vi vil ha vår 110 sentral slik den er. Og der er ingen som skal si at 110 Ålesund ikkje har stor god fagleg kunnskap. Det er nå bare å sjå på kva dei har handtert av ulykker og kor mange alarmer dei handterer i løpet av eit år. Og kor er begrunnelsen for at dette er til befolkninga sitt beste å flytte alt til ein kjempe stor sentral milesvis vekk ? Der er mange som ikkje tenker på deltid-brannvesener som mister så utrolig mye, det er ikkje til befolkninga sitt beste at sentralene ikkje har tid til annet enn å sende ut alarm. Og der er ingen frå DSB som nevner at fagsentraler skal opprettast ved sånn og sånn. Man ser nå korleis der fungerer med å sette LRS. Koffor skal man begynne å ødelegge noe som fungerer og som har eit så godt fagmiljø og samhald som vi har. Og frå DSB sin side var der ingen diskusjon eller la oss prøve å sette oss i lag samla og finne ein løsning. Nei dei trykker det ned over hovud på oss.
31.01.2013
 
Rolf B. Sandslett Hei - jeg er enig med Jan Fausk. MEN :Hva er det som diskuteres her ? Er det 110- sentraler som er til for kundene - befolkningen. - Eller er det fagsentraler som er til for brannvesenets ledelse...... Med en gang noen tar fram diskusjoner om antallet 110-sentraler blir det straks et klagekor som kun tenker på egen nytte av sin fagsentral. Egen fagsentral kan da enkelt opprettholdes selv om 110- sentralen forsvinner, om en ønsker dette - det kan jo den enkelte kommune selv bestemme. Dette fungerer utmerket ellers i Europa, hvorfor ikke i Norge ? I Tyskland eks. er det et "krav" å bemanne egen fagsentral når kommunen (eller brannvesenets "nedslagsfelt") overstiger ca.80 tusen innbyggere (avhenger litt av industri og "industritype" innen kommunens grenser). Noen bemanner også en slik fagsentral kun ved større ulykker - mens andre igjen har alt en fagsentral krever, med seg i befalbil/kommando bil. Hvorfor må en 110-sentral også være en fagsentral ? MÅ en 110-sentral ha lokalkunnskap ? - skal ikke en slik sentral videreformidle nødmeldingen til riktig brann/redningsvesen og videre eventuelt hjelpe innringeren på best mulig måte ? Er det ikke mulig å konsentrere seg om å få en best mulig nødmeldetjeneste FOR BEFOLKNINGEN ? - for dernest og løse faglige utfordringer lokalt/kommunevis ? Går det an å diskutere dette saklig ?
21.01.2013
 
Live Gandborg Der er mange som ikkje er enig med deg Jan. Og eg er vertfall ein av dei. Det å miste vår 110 - sentral i Ålesund hadde vert ein katastrofe. Det er dyktige fagfolk som sitt i 110 - sentralen i Ålesund, og dei er mellom 2-3 stk på jobb, heile tida. Dei har handtert ulykker som Fjelltunulykka, Hurtigruteulykka, og mange mange fleire store ulykker, med stor fagkompetanse og LOKALKUNNSKAP, så det å si at det vil styrke 110 - sentralen er bare noe f..... tull eller min mening, det blir heller det stikk motsatte for oss. Vi har eit veldig godt forhold til 110 -sentralen vår. Vi kjenner dei som sitt der og vi har ein god kommunikasjon oss mellom. Dei hjelper oss når som helst og uansett ka det skulle være, og dei har tid til oss. Det tviler jeg på at ein stor sentral i Trondheim ville hatt. Vi ser ikkje for oss at ein sentral plassert i Trondheim, vil være ein fordel i det heile. Ka veit 110- Trondheim om forhold eller typografi her nede. Og korleis hadde dei tenkt å ha eit nært forhold til alle brannvesener som da ville høre til deire område, IKKE MULIG det. Det er sikkert flinke folk som sitt i trondheim med, men vi vil ikkje miste 110 - sentralen vår og dei folka som jobber der.

Der burde være noen som starta ein underskrift kampange mot sentralisering av 110 sentralene våre. Slik at DSB ser kor mange her i landet som er i mot dette. Gjerne NBLF.
11.01.2013
 
Tilbake til diskusjonssiden
 

Svar på melding
Navn:
E-post:
Melding:
 
Skriv inn de 3 siste (små) bokstavene i det norske alfabetet:
Kontroll:
Skriv inn koden nøyaktig slik du ser den i bildet:
(Cookies må være slått på)
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code [Gi meg ny kode]
Powered by Web Wiz CAPTCHA version 2.01
Copyright ©2005-2006 Web Wiz Guide
 
 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann