Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

 

NBLF-FORUM

Svar på melding
   MELDING
Forfatter Melding: Felles nødnummer/nødsentraler
Jan Fausk I kjølvannet av 22.juli-rapporten er debatten om felles nødnummer/nødsentraler blusset opp igjen. Hylekoret fra helsesiden med Gilbert&co er straks på banen. Denne gangen advares det også mot å kjøre pilot, ja det vil være direkte farlig. Jeg vil oppfordre de ansvarlige i helsevesenet om å besinne seg. Jeg håper Regjeringen, tross den kraftige kritikken av 22.juli-kommisjonen, skjærer gjennom. En pilot vil bli det en gjør den til, skal den lykkes er rammebetingelser og organisering klare forusetninger. Den interdepartementale arbeidsgruppa anbefalte å kjøre pilot på C-modellen dvs. sentral med brann/helse som 112-mottak, med videreformidling til politiets operasjons-sentraler. Jeg vet ikke om det er denne modellen som er tenkt kjørt i Drammen. Så kan en spørre om den samlokaliserte sentralen i Drammen er den rette til å kjøre en slik pilot. Sammenfallende distrikt/ansvarsområder bør være en viktig faktor her, det er ikke tilfelle i Drammen. Det benyttes både Nødnett og gammelt analogt samband innen de respektive ansvars-områdene. Det er i såfall bare mulig å kjøre reell pilot innenfor grensene til Søndre Buskerud politidistrikt. Dette vil kreve en to-delt organisering på sentralen. Er det tatt høyde for og avsatt nok midler til dette? Kanskje bør en ta seg litt bedre tid og event. også kjøre en pilot et annet sted i landet? Hvis piloten(e) konkluderer med å beholde alle 3 nødnummerne som idag, er tiden overmoden for å lage større sentraler med sammenfallende grenser/ansvarsområder og som har kapasitet og er robuste nok til å takle større og komplekse hendelser og ikke bare de dagligdagse. Uansett gode rutiner for oppbemanning, kommer dagens små sentraler fort "på hæla" og det er svært vanskelig å komme ajour igjen. Hva som vil være et riktig antall sentraler er vanskelig å konkludere med, men det vil være et langt skritt i riktig retning hvis Justisdepartementet og POD reduserer antall politidistrikt til mellom 15 og 18, kanskje enda færre.
SVAR
Forfatter Svar
Dato
 
Per Ole Sivertsen Hvis ryktet stemmer så er jeg enig med Jan at det er tragisk. Jeg har vært i mange land å studert nødmeldetjenesten og det er fullt mulig å få til en god tjeneste med felles sentral og felles nummer. Håper andre i landet kan plukke opp hansken hvis det er geografien som er problemet, men hvis problemet er ulikheter mellom systemer og verktøy som brukes i sentralene så vil det vel neppe hjelpe å flytte prosjektet. Hvis man skal teste ut felles nødnummer og felles sentraler i hht. 112-rapporten sin anbefaling så må også systemene og verktøyene endres og tilpasses.
17.10.2013
 
Jan Fausk Det ryktes nå at pilot-prosjektet i Drammen er lagt på is og det skal kostes støv av SAMLOK-prosjektet. Jeg synes det er helt tragisk at man i 2013 ikke klarer å gjennomføre et pilotprosjekt på felles nødnummer her i landet. Det sies at årsaken er manglende felles teknisk plattform/oppdragshåndterings-system. Da er spørsmålet: Hvordan har man løst dette i andre land? Finnes det virkelig ingen løsninger som kunne vært benyttet også her i Norge, event. med nødvendige tilpasninger. Å legge dette pilot-prosjektet dødt er etter min mening en stor fallitterklæring. Jeg trodde også at dette nå var blitt et politisk prestisjeprosjekt med nødvendig tyngde høyt oppe i "systemet". Så feil kan man ta. Kanskje piloten skulle vært kjørt et annet sted i landet? Nord-Trøndelag har tidligere meldt seg interessert, kanskje man skulle spille ballen over til dem? Det er direkte pinlig hvis vi her i landet ikke klarer å gjennomføre et pilotprosjekt om felles nødnummer. Jeg håper og tror at "noen" vil engasjere seg og tar opp hansken på nytt.
14.10.2013
 
Tilbake til diskusjonssiden
 

Svar på melding
Navn:
E-post:
Melding:
 
Skriv inn de 3 siste (små) bokstavene i det norske alfabetet:
Kontroll:
Skriv inn koden nøyaktig slik du ser den i bildet:
(Cookies må være slått på)
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code [Gi meg ny kode]
Powered by Web Wiz CAPTCHA version 2.01
Copyright ©2005-2006 Web Wiz Guide
 
 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann