Generell informasjon om brannen:
Dato:  2019-01-05 00:00:00
Tidsrom:  18.00 – 24.00
Kommune:  SKIEN
Objekttype:  2
 

 

Tiltak som hadde positiv betydning for utfallet:
Slokking manuelt FALSE Slokking automatisk FALSE
Aut. brannalarm internt FALSE Aut brannalarm til 110 FALSE
Røykvarsler TRUE Brannvernopplæring FALSE
Brannskille – seksjonering FALSE Brannskille – celle FALSE
Brannventilasjon FALSE Rømningsforhold FALSE
 

Betydning av tiltakene:

Tiltakene hadde Stor betydning for utfallet.
 

Kommentarer:

Røykvarsler ble utløst i på kjøkkenet i våningshuset hvor det var flere enkeltstående røykvarslere. Det var branntilløp i installasjonsutstyr, som ble håndtert av personer på stedet.