Generell informasjon om brannen:
Dato:  2019-01-01 00:00:00
Tidsrom:  12.00 – 18.00
Kommune:  SKIEN
Objekttype:  2
 

 

Tiltak som hadde positiv betydning for utfallet:
Slokking manuelt FALSE Slokking automatisk FALSE
Aut. brannalarm internt FALSE Aut brannalarm til 110 TRUE
Røykvarsler FALSE Brannvernopplæring FALSE
Brannskille – seksjonering FALSE Brannskille – celle FALSE
Brannventilasjon FALSE Rømningsforhold FALSE
 

Betydning av tiltakene:

Tiltakene hadde Stor betydning for utfallet.
 

Kommentarer:

Direkte overført brannalarm via vaktselskap, fra enebolig med to eldre personer. Tørrkoking som ble håndtert av de tilstedeværende. Brannvesenet kontrollerte.