Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NYE MEDARBEIDERE

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 30.06.2006
 

Ålesund brannvesen KF søker nye medarbeidere!

 

Brigadeleder/brannmester (stilling nr. 122/06)

 

Brigadeleders arbeid består i å koordinere og dyktiggjøre brigaden på 10 personer. Brigadeleder vil fungere som utrykningsleder under aksjoner.

Det kreves kompetanse som utrykningsleder, jf. Dimensjoneringsforskriftens bestemmelser.

 

 

Underbrannmester (stilling nr. 123/06)

 

Underbrannmesters arbeid består i å dyktiggjøre vaktlaget på 4-5 personer. Underbrannmester vil måtte påregne å fungerer som utrykningsleder under aksjoner.

Ønskelig kompetanse er beredskapsutdanning trinn II, men minimum beredskapsutdanning trinn I.

 

 

Brannkonstabler (stilling nr. 124/06)

 

De som tilsettes skal gjøre tjeneste på vaktlag etter turnusplan, og i samsvar med stillingsbeskrivelse. Det blir lagt vekt på relevant utdanning, ev. fagbrev, og god fysikk.

 

Felles for stillingene over:

·         Søkere som blir kalt inn til intervju må gjennomføre fysisk test, klaustrofobitest og høydetest.

·         Spesielt for underbrannmesterstilling og brannkonstabelstillingene gjelder Arbeidstilsynets krav for røyk og kjemikaliedykkere, og for redningsdykkere.

·         Legeundersøkelse og svømmedyktighet vil bli undersøkt før ev. tiltredelse.

·         Søker må også ha bilsertifikat kl. C, og ha utrykkingssertifikat.

 

For nærmere opplysninger om stillingene og avlønning/skifttillegg, kontakt beredskapsleder Geir Thorsen, tlf. 70 16 32 15 eller konst. brannsjef Oddbjørn Indregård, tlf. 70 16 32 24.

 

 

Feier (stilling nr. 125/06)

 

Feiervesenet er organisert som et eget team, og er underlagt forebyggende avdeling i Ålesund brannvesen KF.  Feiervesenet utfører arbeidsoppgaver i flere kommuner i hht etablerte avtaler.

 

Arbeidsoppgaver:

·         Feie- og tilsynstjenester.

·         Informasjonsarbeid i hht brannlovgivningen

·         Andre tjenester som feiervesenet tilbyr

 

Ønskede formelle og personlige kvalifikasjoner:

·         Fagbrev som feier.

·         Andre fagbrev vil også kunne vurderes.

·         Tilfredsstillende helse og fysikk.

 

For nærmere opplysninger om stillingen og avlønning, kontakt teamleder Paul Ola Vestre, tlf 90 68 67 35 eller til konst brannsjef Oddbjørn Indregård, tlf. 70 16 32 24.

 

 

Branninspektør (stilling nr. 126/06)

 

Stillingen er knyttet opp mot forebyggende arbeid i et interkommunalt fellesskap som er regulert via avtaler mellom flere kommuner.

 

Arbeidsoppgaver:

·         Tilsynsarbeid i hht HMS- og brannlovgivningen

·         Informasjonsarbeid i hht brannlovgivningen

·         Kurs og instruktøroppgaver

·         Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvernarbeid.

 

Ønskede formelle og personlige kvalifikasjoner:

·         Beredskapsutdanning I/II, eller Ingeniør/tekniker, eller annen særskilt brannteknisk utdanning.

·         Annen bakgrunn/erfaring vil også kunne vurderes.

 

For nærmere opplysninger om stillingen og avlønning,  kontakt teamleder Sigbjørn Spjelkavik, tlf 70 16 32 17 eller til konst brannsjef Oddbjørn Indregård 70 16 32 24.

 

Felles for feier og branninspektør gjelder:

·         Ha førerkort kl B.

·         Det er ønskelig at eget kjøretøy kan disponeres i tjeneste etter nærmere avtale.

·         Ha god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

·         Ha kunnskap om datateknologi som arbeidsredskap.

·         Må kunne arbeide både selvstendig og i team.

·         Må være kreativ, positiv og serviceinnstilt.

 

 

Felles for alle stillingene:

·         Søknadsfrist for alle stillingene er 30. juni 2006.

·         Siden Ålesund brannvesen KF har få kvinner ansatt, vil vi sette pris på kvinnelige søkere.

·         Søkere må fremlegge godkjent politiattest før endelig ansettelse.

·         For søkere som ikke tilfredstiller alle kvalifikasjonskravene kan det være aktuelt å gi nødvendig opplæring etter ansettelse.

·         Lønn for stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens kap. 4: Se oversikt over minstelønn på internettsida vår under ”Ledig stilling”.  For stillinger som ikke omfattes av dette kapittelet gjelder lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner/lokal lønnsavtale for Ålesund kommune.

·         God pensjonsordning i KLP med 2% innskudd av lønn.

·         6 måneders prøvetid for faste stillinger.

·         Søknad sendes elektronisk via Ålesund kommunens nettside. Gå til www.alesund.kommune.no, den elektroniske søknaden finnes under fanen ”aktuelt” og ”stilling ledig”.

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann