Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Strand brannvesen
Søknadsfrist: 11.07.2006
 

STRAND BRANNVESEN

 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

 

Brannvesenet i Strand har 3 heltidsansatte og 20 deltidsansatte.

Stillingen hører til forebyggende avdeling.

 

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling etter brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter

Tilsyn med særskilte brannobjekter

Tilsyn med piper / ildsteder

Informasjonsarbeid

Kurs- og instruktøroppgaver

Andre oppgaver innen forebyggende brannvernarbeid

Deltakelse i deltidskorps

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Søkere må ha kvalifikasjoner i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6, som sier:

”Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten: utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller: yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen, samt beredskapsutdanning trinn I, eller: fagutdanning som feiersvenn.”

 

Søkere som mangler yrkesutdanning i forebyggende brannvern må forplikte seg til å gjennomføre dette etter ansettelse. Søker må ha førerkort klasse B. Det er ønskelig at eget kjøretøy kan disponeres i tjenesten etter nærmere avtale. Søkeren må beherske bruk av PC og vanlig programvare.

 

Deltakelse i deltidskorps:

Det er en forutsetning at den som ansettes skal inngå som brannkonstabel i brannvesenets deltidskorps.  Korpset er organisert med fast, dreiende vakt med hjemmevakt hver fjerde uke.

Søkere må ha tilfredsstillende helse og være fysisk og psykisk skikket til dette arbeidet.

På sikt vil stillingen bli tillagt overordnet vakt.

Søknader merkes 120/06.

 

Grunnet krav til utrykningstid må søkerne bosette seg på Jørpeland.

 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende tariffavtale. Samlet lønn /godtgjørelse for vakt/øvelser i deltidskorpset vil være ca. kr. 60 000 pr. år, i tillegg kommer godtgjørelse for utrykninger.

 

Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

 

Nærmere opplysninger fås av Arild Skappel, tlf. 51743043 eller Asgeir Spørkel Gjerde, tlf. 51743098 / 41502420.

 

Søknad merkes med stillingsnummer og sendes sammen med CV, attester og vitnemål til Strand kommune, personalkontoret, postboks 115, 4126 Jørpeland innen 11.7.06.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann