Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/AVDELINGSLEIAR

Arbeidsgiver: Ørsta kommune
Søknadsfrist: 01.09.2006
 

Ørsta kommune ligg på Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke, ca 1 times køyretid frå Ålesund. Kommunen har 10300 innbyggjarar. Ørsta er ei tradisjonsrik industrikommune. Kommunen har rikt tilbod på fritidsaktivitetar. Ørsta er, saman med Volda, ein sentral region på Søre Sunnmøre med godt utbygd infrastruktur med m.a. flyplass, sjukehus, høgskule og vidaregåande skular.

2. gangs utlysing

Ved brann- og feieavdelinga er det ledig 100 % fast stilling for:

BRANNINGENIØR/AVDELINGSLEIAR

Kommunen har hovudbrannstasjon i rådhuset i Ørsta sentrum, bistasjonar på Vartdal og Sæbø, og i tillegg 3 depot. Det er 4-delt dreiande vakt med 5 personar på vaktlaga.

Arbeidsområde er m.a.:
Arbeidsoppgåver og ansvarsområde som går fram av kommunen si brannordning er m.a.:

  • Brannførebyggjande arbeid og branntilsyn
  • Planleggje ettersyn/vedlikehald og komplettering av brannvernet sitt materiell og utstyr
  • Planleggje og gjennomføre øvingar for brannkorpset og for tilsette på institusjonar m.m.
  • Deltaking i vaktordning.
  • Økonomi-/budsjettansvar

Arbeidsoppgåvene vil kunne bli endra.

Krav til kvalifikasjonar:

  • Relevant høgskuleutdanning, evt. særskilt brannteknisk utdanning på same nivå, eller ingeniørutdanning, (jfr. §§ 7-7 og 7-8 i ”dimensjoneringsforskrifta”)
  • Søkjar må vere villig til å ta naudsynte kurs-/vidareutdanning som blir kravd
  • Den som blir tilsett må kunne legge fram helseattest av ny dato
  • Førarkort kl. BE

Stillinga er plassert i stillingskode 8451, løn etter kvalifikasjonar.

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å vende seg til teknisk sjef/brannsjef Knut Krøvel-Velle, tel 70 04 97 62 eller avdelingssjef Merethe Qvenild Loe, tel 70 04 97 66. Søknad med CV, rettkjende vitnemål og attestar vert å sende til Ørsta kommune, teknisk sektor, 6150 Ørsta.
Søknadsfrist: 01.09.06.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann