Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TILSYNSPERSONELL / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Nes brann- og redningsvesen
Søknadsfrist: 15.01.2003
 

Nes brann- og redningsvesen er et deltidsbrannvesen med helkontinuerlig vaktordning, bestående av 24 mannskaper fordelt på 4 vaktlag. Det er til sammen nærmere 5 årsverk i brannvesenets administrasjon og 2 stillinger i feiertjenesten. Administrasjonen er lokalisert til Årnes som er bygdesentert.

Nes brann- og redningsvesen har ledig en stilling som:

TILSYNSPERSONELL  /  BRANNINSPEKTØR

Stillingen vil bli tillagt følgende hovedarbeidsoppgaver:
• Tilsyn i særskilte brannobjekter.
• Motivasjons- og informasjonsarbeid.
• Brannteknisk saksbehandling.

Kvalifikasjoner:
• Kvalifikasjoner etter § 7-6 Forebyggende personell i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet. Dette vil være:
- Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
- Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1
eller
- Fagutdanning som feiersvenn
For alle alternativer må man i tillegg ha yrkesutdanning i forebyggende brannvern.

Vektlegging:
• Erfaring i brannforebyggende arbeid, samt ingeniør i henhold til  dimensjoneringsforskriften.
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
• Gode kunnskaper i bruk av EDB.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Mulighet for deltakelse i beredskapsstyrken med særskilte krav til bosted, helse og egnethet.

Tilsetting i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, tariffavtale og reglement. Kommunen har avtalefestet pensjon.
Søkeren må disponere egen bil til tjenestebruk med godtgjørelse etter kommunens reiseregulativ. Det må fremlegges politiattest før ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til brannsjef  Vidar Nordby tlf. 63 91 12 13 eller fagansvarlig Ivar Husås tlf. 63 91 10 57

Søknad med CV sendes:
Nes kommune Etat, for utbygging og tekniske tjenester
Rådhuset,  p.b. 114
2151 Årnes

Søknadsfrist: 15.01.2003

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann