Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER

Arbeidsgiver: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 22.09.2006
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR.no) er et interkommunalt brann og redningsvesen for kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Selskapet ble etablert i 1992 og har ca. 100 ansatte fordelt på avdelingene administrasjon, beredskap, forebyggende, feieravd. og 110 sentralen. NRBR har i tillegg brann- og ulykkesberedskap og samarbeidsavtaler for flere andre kommuner. NRBR jobber for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli alvorlig skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Det nedlegges et omfattende forebyggende arbeid for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader som følge av brann, eksplosjon eller ulykke.
 
Avdelingsleder
Forebyggende avdeling

Avdelingen har ansvar for forebyggende brannverntiltak som tilsyn, saksbehandling, undervisning, brannverninformasjon og andre forebyggende oppgaver, og holder til i moderne lokaler på Lørenskog brannstasjon. Avdelingen kjennetegnes ved høy aktivitet og godt samarbeid med kunder, oppdragsgivere og lokale- og sentrale samarbeidspartnere. Avdelingen ønsker å videreutvikle en ledende posisjon gjennom kompetente og motiverte medarbeidere, brukerorienterte løsninger og god service i nært samarbeid med de øvrige avdelinger i NRBR.

En hovedoppgave for avdelingens leder og medarbeidere er å finne og gjennomføre de beste og mest effektive tiltakene for å oppnå godt brannvern.

Vi ønsker en leder som:
• Er fast, tydelig og beslutningsdyktig
• Er mål- og resultatorientert og en god gjennomfører
• Kan lytte og kommunisere godt og skape gode relasjoner
• Har evnen til å delegere og motivere og utnytte medarbeidernes ressurser
• Kan tenke nytt og se nye muligheter
• Er helhetsorientert og kan bidra til NRBRs samlede utvikling gjennom aktiv deltagelse i ledergruppen
• Har øk./adm. kompetanse og grunnleggende IT-kompetanse
• Har ingeniørutdanning/brannteknisk utd., eller kvalifiserende praksis etter forskrift
 
Kjennskap til forebyggende brannvern og relevant ledererfaring vil være viktig.
 
Erfaring fra brann og redningstjeneste, gjerne beredskapsavdeling, vil være en fordel.
 
Det kreves politiattest og helseattest.
 
Stillingen medfører deltagelse i overordnet vakt.
 
Det er ønskelig med kompetansebevis for utrykningskjøring.
 
Lønn, tiltredelse og andre vilkår etter avtale.
 
Forespørsler om stillingen kan rettes til brannsjef Bjørn Bakkhaug, tlf. 67 91 04 02. Oppsøk gjerne våre hjemmesider www.nrbr.no.
 
Interesserte kan også ta uforpliktende kontakt for nærmere samtaler med Ivar Aslaksrud, tlf. 930 30 194 hos UtviklingsPartner AS, som er NRBRs rådgiver i utvelgelsesprosessen.
 
Søknad og CV merket «Avdelingsleder forebyggende» bes sendt til Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen eller som e-post til [email protected] innen fredag 22. september 2006.
 
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute.
 
Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt bes grunngi dette i søknaden.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann