Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VARABRANNSJEF / LEDER FOR BEREDSKAPSAVDELINGEN

Arbeidsgiver: Bergen brannvesen
Søknadsfrist: 23.09.2006
 

Byrådsavdeling for Byutvikling har over 900 ansatte og består av 9 fagetater, herav Bergen brannvesen. Virksomheten er bydekkende og tjenestetilbudet skal være preget av kvalitet og service. Byrådsavdelingens visjon er: Byutvikling – i forkant av utviklingen, med respekt for fortiden.

 

Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps med 322 ansatte og har følgende avdelinger: beredskap, brannforebyggende, ambulanse, alarmsentral brann Hordaland, IKT og administrasjon. Bergen brannvesen flytter inn i ny og fremtidsrettet hovedbrannstasjon på Nygårdstangen våren 2007.

 
Beredskapsavdelingen har ansvar for etatens brann- og redningsberedskap med kasernerte vaktmannskaper på 7 brannstasjoner organisert i 4 brigader med tilhørende stabs- og støttefunksjoner, samlet 210 ansatte. Avdelingen er bl.a. ansvarlig for etatens brann- og røykdykkerinnsats, redning og frigjøring ved ulykker, redningsdykking, brannbåt, klatregruppe, redning ved ras- og skredulykker, restverdiredning.

 

Varabrannsjef / leder for beredskapsavdelingen

Vi søker etter en person som skal lede og videreutvikle beredskapsavdelingen. Det er en spennende og krevende lederstilling innen brann- og redningstjenesten.  Den som ansettes vil få tittelen varabrannsjef, være brannsjefens faste stedfortreder og inngå i brannsjefens lederteam.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil mellom annet være:

·    Inngå i brannsjefens lederteam med medansvar for den totale driften av brannvesenet, samt videreutvikling av etaten.

·    Ledelse, drift og videreutvikling av beredskapsavdelings brann- og redningstjenester.

·    HMS-arbeid i brannvesenet generelt og beredskapsavdelingen spesielt.

·    Målstyring og rapportering for beredskapsavdelingen.

·    Inngå i overordnet hjemmevakt for etatens brann- og redningstjeneste.

·    Lederutvikling av mellomledere i brannvesenet.

·    Samarbeid med andre etater/virksomheter, kontakt med media.

 

Den som ansettes må møte kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” §§ 7-8 Leder for beredskapsavdeling, se: www.dsb.no. Det er ønskelig at vedkommende også møter kravene til brannsjef i § 7-11. Opplæring til stillingen med evt. fagkurser vil bli gitt.

 

Stillingen ønskes besatt av en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyskoleutdanning, yrkespraksis, ledererfaring.
 • Økonomiforståelse og IKT-kunnskap.
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Evne til å motivere og videreutvikle medarbeidere.
 • Teamarbeid, evne til samarbeid og relasjonsbygging.

Vi tilbyr:

 • Spennende og lærerike stillinger med gode muligheter for videreutvikling.
 • Positivt, engasjert og flerfaglig miljø.
 • Utfordrende hverdag med stor grad av selvstendighet.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Bergen kommunale pensjonskasse.

Fullstendig utlysningstekst finnes på www.bergen-brannvesen.no. For ytterligere informasjon, ta kontakt med brannsjef Helge Eidsnes, varabrannsjef Johnny Breivik eller avdelingsleder ved brannforebyggende avdeling, Anders L. Blakseth, telefon 55 56 57 00.

Søknad med CV sendes Bergen brannvesen, Postboks 7700, 5020 Bergen, eller elektronisk [email protected] innen 23.09.2006.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann