Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TILSYNSPERSONELL

Arbeidsgiver: Bergen brannvesen
Søknadsfrist: 23.09.2006
 

Byrådsavdeling for Byutvikling har over 900 ansatte og består av 9 fagetater, herav Bergen brannvesen. Virksomheten er bydekkende og tjenestetilbudet skal være preget av kvalitet og service. Byrådsavdelingens visjon er: Byutvikling – i forkant av utviklingen, med respekt for fortiden.

 

Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps med 322 ansatte og har følgende avdelinger: beredskap, brannforebyggende, ambulanse, alarmsentral brann Hordaland, IKT og administrasjon. Bergen brannvesen flytter inn i ny og fremtidsrettet hovedbrannstasjon på Nygårdstangen våren 2007.

 
Brannforebyggende avdeling har 52 ansatte. Vår hovedoppgave er å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjons­arbeid. Dette arbeidet skal bidra til å senke brannskadene i Bergen og holde disse på et lavt nivå i årene fremover. Vil du være med på denne utfordringen? Til vår prosjekt og utviklingsstab søker vi:

 

Tilsynspersonell

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven. Dette er en spennende og utfordrende jobb med utstrakt kontakt med publikum, der kommunikasjon er ditt viktigste arbeidsredskap.

 

Den som ansettes vil få ansvar for å styre egen arbeidsdag og vil også delta i tverrfaglig prosjektarbeid. Avdelingen er i stadig endring og vil være en utfordrende arbeidsplass også i tiden som kommer.

 

Stillingen må tilfredsstille Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6: se: www.dsb.no.

 

Stillingen ønskes besatt av en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller Særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
 • Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller
 • Fagutdanning som feiersvenn.
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • IKT-kunnskap.

Søkere med annen relevant formalkompetanse eller erfaring fra andre fagfelt som f.eks, byggteknikk, sikkerhet o.l. vil også bli vurdert. Erfaring fra tilsyn fra andre fagfelt er en fordel. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og lærerike stillinger med gode muligheter for videreutvikling.
 • Positivt, engasjert og flerfaglig miljø.
 • Utfordrende hverdag med stor grad av selvstendighet.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Bergen kommunale pensjonskasse.

Fullstendig utlysningstekst finnes på www.bergen-brannvesen.no. For ytterligere informasjon, ta kontakt med brannsjef Helge Eidsnes, varabrannsjef Johnny Breivik eller avdelingsleder ved brannforebyggende avdeling, Anders L. Blakseth, telefon 55 56 57 00.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann