Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/INSPEKTØR

Arbeidsgiver: Gauldal brann og redning IKS
Søknadsfrist: 20.10.2006
 

LEDIG STILLING I GAULDAL BRANN OG REDNING IKS.

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har pr. i dag 7 fast ansatte og 80 deltidsansatte. Vi søker etter en branningeniør/inspektør som kan være med i utviklingen av en effektiv tjeneste med god service.

 

BRANNINGENIØR/INSPEKTØR

Arbeidsoppgaver

Forebyggende arbeid i samsvar med brannlovgivningen, herunder tilsyn, saksbehandling innen forvaltningsområdet, samt bistand til kommunen i forbindelse med byggesaksbehandling./Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven.

 

Forebyggende avdeling skal fungere som et team som til sammen skal yte en god brannfaglig tjeneste overfor innbyggerne. Dette medfører at den som blir ansatt må regne med å delta i informasjons- og undervisningsarbeid, saksbehandling innenfor forvaltningsområdet og ellers bidra i den daglige driften.  Det er aktuelt å pålegge stillingen deltakelse i firedelt overbefalsvakt.

 

Kvalifikasjoner

Søkeren må tilfredsstille krav stilt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6 Forebyggende personell. Ved evt. tilsetting av søker som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting. Den som ansettes må har førerkort klasse B og disponere egen bil.

 

Generelt

Vi ønsker oss selvstendige medarbeidere med gode samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig fremstilingsevne. Kvinner oppfordres til å søke.

Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø. Vi kan tilby 100 % stilling, fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale.

 

Informasjon

Informasjon om stillingene kan fåes ved henvendelse til Stig T. Onsøyen, feierformann, 952 32 182, Herbjørg M. Ishol, leder forebyggende avd. 907 34 444, Arild Karlsen, brannsjef 907 25 555.

 

Søknad sendes

Gauldal Brann og Redning IKS, Postboks 309, 7223 MELHUS.

 

Søknadsfrist 20. oktober 2006. 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann