Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSSJEF FOREBYGGENDE

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS
Søknadsfrist: 15.11.2006
 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Lier,Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen og har forebyggende- og beredskapsansvar i eierkommunene og er sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing. Selskapet skal også være pådriver for arbeid med samfunssikkerhet i eierkommunene. DRBV skal yte trygghet og sikkerhet til 130 000 innbyggere, og nesten 200 dyktige medarbeidere (hel- og deltid) fordelt på 6 brannstasjoner sørger for dette. Til å gjøre DRBV enda bedre trenger vi nye dyktige ledere. Utfordringen er å få DRBV til å være blant de ledende brannvesen i Norge og med et godt arbeidsmiljø – Hele tiden !!

 

Avdelingssjef forebyggende

Avdelingssjefen skal utvikle forebyggende avdeling, som omfatter 39 personer.  Ansvarsområde: Forebyggende arbeid, personal, budsjett, regnskap, sekretær i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) og interkommunal klagenemnd. Avdelingssjefen deltar i brannsjefens lederteam. Avdelingssjefen skal på sikt delta i overordnet vakt.

 

Krav:

  • Utdanning som sivilingeniør, høgskoleingeniør, annen relevant høgskoleutdanning. Beredskapsutdanning trinn 3. eller:
  • Søkere som oppfyller kvalifikasjoner iht. §7-9 i dimensjoneringsforskriftene, og innehar beredskapsutdanning trinn 3. kan også søke.

Egnethet til stillingen vektlegges. Dersom en søker som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav foretrekkes, vil etterutdanning pålegges.

 

Ønsker:

  • Ledelseserfaring og strategisk legning
  • Utdanning innen økonomi/administrasjon/personal/organisasjon.
  • Gode IKT-kunnskaper
  • Resultat- og serviceorientert
  • Gode samarbeidsevner

Lønn etter avtale.

 

Kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 

Nærmere opplysninger v/brannsjef Torgeir E. Andersen, tlf. 32 27 73 51, fung. avdelingssjef Magnus Røken eller avdelingssjef Odd Ellingsen.

 

Se også vår internettside: http://www.drbv.no

 

Skriftlig søknad med CV sendes Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgt. 11, 3033 Drammen innen 15.11.2006.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann