Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS
Søknadsfrist: 15.11.2006
 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Lier,Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen og har  forebyggende- og beredskapsansvar i eierkommunene og er sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing. Selskapet skal også være pådriver for arbeid med samfunssikkerhet i eierkommunene. DRBV skal yte trygghet og sikkerhet til 130 000 innbyggere, og nesten 200 dyktige medarbeidere (hel- og deltid) fordelt på 6 brannstasjoner sørger for dette. Til å gjøre DRBV enda bedre trenger vi nye dyktige ledere. Utfordringen er å få DRBV til å være blant de ledende brannvesen i Norge og med et godt arbeidsmiljø – Hele tiden !!

 
Til en utfordrende og spennende jobb i en av landets mest effektive og resultatorienterte forebyggende avdelinger søker vi:
 
Branningeniør ved tilsynsseksjonen
 
Ønskede kvalifikasjoner:
Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant utdanning eller særskilt utdanning på samme nivå.
Det vises for øvrig til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6, forebyggendepersonell.
 
Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

·         Kunnskap om prosjektledelse og/eller prosjektarbeid

·         Komplementære ferdigheter til brannteknisk miljø

·         Gode kunnskaper i og erfaring fra bruk av IKT som verktøy

·         Teamarbeid og selvstendig strukturert arbeid

·         Erfaring med formidling og bruk av media

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte:

·       Rådgivning og veiledning ovenfor interne saksbehandlere og eksterne samarbeidspartnere samt prosjektarbeid og prosjektledelse hovedsakelig innenfor bygningstekniske spørsmål

·      Motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern

·      Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og andre risikoobjekter

·      Brannforebyggende arbeid på overordnet nivå

·      Andre oppgaver innenfor DRBVs virksomhetsområder

 

Andre yrkesgrupper enn de rene brannfaglige kan være aktuelle for stillingen. Kvinner oppfordres til å søke.

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger v/ leder for tilsynsseksjonen, Per Døviken tlf.32 27 73 62 / 936 28280

 

Se også vår internettside: http://www.drbv.no

 

Skriftlig søknad med CV sendes Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgt. 11, 3044 Drammen innen 15.11.2006.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann