Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER / LEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Lenvik kommune
Søknadsfrist: 14.03.2003
 

Lenvik kommune har ca 11 000 innbyggere og ligger sentralt mellom Tromsø og Harstad. Finnsnes som er kommunesenteret, er den tredje byen i Troms. Kommunen har et variabelt tilbud innen undervisning, kultur og fritid.

………………………………………………………………………………………………..

Brann- og feiertjenesten er organisert under teknisk drift. Brannvesenet har seks stasjonsenheter med Finnsnes som hovedstasjon. I tillegg har Lenvik kommune avtale med Berg kommune om ledelse av branntjenesten.

Brannvesenet i Lenvik er organisert med ca 70 deltidsmannskaper, to feiere og fire befal hvorav tre har sitt daglige virke som hhv. Brannsjef, branningeniør og brannmester.

 

Ved brannvesenet er det ledig stilling som

 

BRANNMESTER/

LEDER BEREDSKAP

Stillingen er tillagt varabrannsjefsfunksjon

 

Arbeidsområde og arbeidsoppgaver:

·                   Utarbeide planer og rutiner for beredskapsstyrkens gjøremål.

·                   Beredskapsstyrkens lønns- og personalansvarlig.

·                   Utarbeide planer for ressurser, ferieavvikling, rapporter, utdanning og arbeidsoppgaver.

·                   Vurdere materiellanskaffelser og foreta innkjøp i samarbeid med brannsjefen.

·                   Delta i overordnet vakt og foreta tilsyn. Dette betinger boplikt innen 5 km fra brannstasjonen.

 

 

Krav til kvalifikasjoner:

·                   Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, samt beredskapsutdanning trinn III og minst 3 års erfaring i brannvesen, eller

·                   Kvalifikasjoner som utrykningsleder, jfr. § 7-7 i dimmensjoneringsforskriftene og ha gjennomgått beredskapsutdanning trinn III og forebyggende kurs.

 

Søkere som mangler relevant  kompetanse må være villig til å ta nødvendig kurs ved NBSK.

 

Vi søker person med gode lederegenskaper, samarbeidsevne og har evne til å motivere sine medarbeidere.

 

Søkere må framlegge politiattest og godkjent legeerklæring. Lønn etter avtale. 2% trekk til pensjonskasse og 6 mndr. prøvetid.

 

Ytterligere opplysninger kan får ved henvendelse til brannsjef Turid Kvaal, tlf. 77 87 18 06 eller brannmester Jens Hellesvik, tlf 77 87 18 07

 

Søknad vedlagt attester og vitnemål sendes; Lenvik kommune, Teknisk drift, Brannsjefen, Rådhuset, 9306 Finnsnes innen 14.mars 2003.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann