Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Balsfjord kommune
Søknadsfrist: 22.11.2006
 

BRANNSJEF I BALSFJORD KOMMUNE

 

Balsfjord kommune ligger mellom byene Tromsø og Finnsnes - kun en times kjøring. Kommunen er den 5. største i Troms fylke med sine 5500 innbyggere. Kommunesenteret Storsteinnes har ca 2500 innbyggere. Kommunen har 5 grunnskoler, 7 barnehager, videregående skole og 2 idrettshaller.

 

Brann og redning er organisert som en tjenesteenhet i kommunen. Enhetens mannskap består, i tillegg til brannsjefen, av en feier i hel stilling, 30% stilling til forebyggende arbeid, samt 37 deltidsansatte mannskaper. Enheten disponerer en brannstasjon på Storsteinnes samt  branndepot på Laksvatn og Meistervik.

Forebyggende arbeid vurderes kjøpt av nabokommune fra 2007.

Det vurderes også å tillegge enheten kommunens overordna arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Da vår brannsjef/brannmester går av med pensjon etter mange års tjeneste søker vi hans etterfølger, med tiltredelse februar/mars 2007.

 

Brannsjefens viktigste arbeidsområder vil være:

  • Leder for brannvesenet, inklusive økonomi- og personalansvar for enheten
  • Administrativ leder for kommunal beredskap
  • Risikokartlegging og konsekvensutredning i forbindelse med ny brannordning.

Stillingen inngår i kommunens ordning med brannvakt.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Kompetanse i henhold til gjeldende forskrifter, beredskapsutdanning trinn III og yrkesutdanning i forebyggende brannvern
  • Erfaring fra beredskapsarbeid
  • Førerkort for lastebil og kompetansebevis for utrykingskjøring.

Søkere må ha god helse og være innstilt på å holde seg i god fysisk form.

 

Personer som ikke fyller alle kvalifikasjonskrav kan komme i betraktning dersom vedkommende forplikter seg til å gjennomføre nødvendig etterutdanning.

 

Brannsjefen må bo i brannstasjonens nærhet da stillingen inngår i vaktordningen. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Stillingen inngår i kommunal pensjonsordning. Lønn etter avtale.

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Balsfjord kommune tlf. 77 72 20 00 v/brannmester Tore Mathisen eller seniorrådgiver/kommunalsjef Einar Nøstvik

 

Søknad vedlagt CV sendes Balsfjord kommune, personalkontoret, 9050 Storsteinnes innen 22.11.06 eventuelt til [email protected]

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann