Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSSJEF - BEREDSKAP

Arbeidsgiver: MOVAR IKS (MIB)
Søknadsfrist: 27.01.2007
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB), er en av 4 sektorer i MOVAR IKS.

MIB har siden 1998 hatt ansvaret for brann- og redningsoppgaver i Moss, Rygge, Råde og Våler og overtar dette ansvaret for Vestby kommune i januar 2008. MIBs administrasjon er plassert på den nye Moss brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Fra 2008 vil ca. 90 medarbeidere i MIB arbeide med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med mer enn 65000 innbyggere. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

AVDELINGSSJEF BEREDSKAP (St. 1/2007)

Vår dyktige avdelingssjef i de siste 2 år blir om kort tid pensjonist, og vi søker hans etterfølger.

Vi søker etter en person som skal lede og videreutvikle beredskapsavdelingen. Stillingen vil bli både spennende og krevende med tanke på ulike oppgaver som skal løses innen brann- og redningstjenesten. Blant annet skal MIB som første brannvesen i Norge, ta i bruk nytt digitalt sambands-/nødnett når det settes i drift i løpet av 2007.

Sentrale arbeidsoppgaver for avdelingssjefen vil være:

 • Inngå i MIBs ledergruppe med medansvar for den totale driften av MIB samt videreutvikling av sektoren
 • Ledelse, drift og videreutvikling av beredskapsavdelingens virksomhet
 • HMS-arbeid i MIB generelt og i beredskapsavdelingen spesielt
 • Målstyring og rapportering for beredskapsavdelingen
 • Inngå i overordnet vakt for MIBs brann- og redningstjeneste
 • Kompetanseutvikling for ansatte i beredskapsavdelingen

Den som ansettes mener vi bør:

 • tilfredsstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-8 Leder for beredskapsavdeling og § 7-10 Overordnet vakt
 • inneha gyldig kompetansebevis for kjøring med utrykningskjøretøy
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • ha evne til å arbeide målrettet og strukturert på grunnlag av budsjett, planer osv.
 • ha evne til å motivere og videreutvikle medarbeidere
 • ha dokumenterbar ledererfaring
 • ha gode IKT-kunnskaper og grunnleggende økonomiforståelse
 • ha bosted innenfor MIBs ansvarsområde
 • ha tilfredsstillende helse, kondisjon og fysisk styrke jfr. interne bestemmelser (godkjenning av MIBs bedriftslege kreves før eventuell ansettelse)
 • kunne fremlegge utvidet politiattest
 • være personlig skikket for stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes opplysninger på www.movar.no.

Send søknad med kortfattet CV til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss. Søknadsfrist er 27. januar 2007. Husk å oppgi stillingsnummer for stillingen du søker, eller flere stillingsnummer dersom du søker på flere stillinger.

For mer informasjon kontakt:

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann