Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/-INSPEKTØR

Arbeidsgiver: MOVAR IKS (MIB)
Søknadsfrist: 27.01.2007
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB), er en av sektorene i MOVAR IKS.

MIB har siden 1998 hatt ansvaret for brann- og redningsoppgaver i Moss, Rygge, Råde og Våler og overtar dette ansvaret for Vestby kommune i januar 2008. MIBs administrasjon er plassert på den nye Moss brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Fra 2008 vil ca. 90 medarbeidere i MIB arbeide med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med mer enn 65000 innbyggere. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

Ved utvidelse av MIB med Vestby kommune blir det behov for å styrke tilsynsseksjonen med en stilling for å ivareta ressurskravene etter brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser, og vi søker etter en:

BRANNINGENIØR/-INSPEKTØR (St. 3/2007)

En av våre dyktige branningeniører skal ha 1 års permisjon fra 1. juni 2007, og vi har behov for en person som kan overta oppgavene i permisjonstiden. Vi søker derfor etter vikar i:

BRANNINGENIØR/-INSPEKTØR – 1. ÅRS VIKARIAT (St. 4/2007)

Sentrale arbeidsoppgaver for branningeniør/-inspektørene vil være:

 • Tilsynsarbeid i henhold til HMS- og brannlovgivningen
 • Delta i brannteknisk byggesaksbehandling
 • Delta i MIBs brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
 • Delta som instruktør ved kurs og øvelser som gjennomføres av MIB
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Den (de) som ansettes mener vi bør:

 • tilfredsstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-6 Forebyggende personell
 • inneha gyldig førerkort klasse B
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • ha evne til å arbeide målrettet og strukturert både selvstendig og i team
 • ha gode IKT-kunnskaper
 • være serviceinnstilt og utvise positive holdninger
 • ha tilfredsstillende helse (godkjent attest må fremlegges før tilbud om ansettelse)
 • kunne fremlegge utvidet politiattest før tilbud om ansettelse
 • være personlig skikket for stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes opplysninger på www.movar.no.

Send søknad med kortfattet CV til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss. Søknadsfrist er 27. januar 2007. Husk å oppgi stillingsnummer for stillingen du søker, eller flere stillingsnummer dersom du søker på flere stillinger.

For mer informasjon kontakt:

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann