Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNKONSTABEL

Arbeidsgiver: MOVAR IKS (MIB)
Søknadsfrist: 27.01.2007
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB), er en av sektorene i MOVAR IKS.

MIB har siden 1998 hatt ansvaret for brann- og redningsoppgaver i Moss, Rygge, Råde og Våler og overtar dette ansvaret for Vestby kommune i januar 2008. MIBs administrasjon er plassert på den nye Moss brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Fra 2008 vil ca. 90 medarbeidere i MIB arbeide med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med mer enn 65000 innbyggere. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

BRANNKONSTABEL DAGTID (St. 2/2007)

Vi søker etter en person som i hovedsak skal utføre tjeneste knyttet til spesielle oppgaver i MIBs beredskapsavdeling på dagtid. Brannkonstabelen skal i tillegg kunne gjøre tjeneste som brannmannskap på beredskapsstyrkens vaktlag ved behov knyttet til fravær som ferie, sykdom og kurs mv. I normalarbeidstiden må brannkonstabelen regne med å gjøre tjeneste som støtte-/ bistandsstyrke gjennom utrykning med høyderedskap, vanntankbil eller annet utstyr etter behov. Noe overtid knyttet til beredskapstjeneste må påregnes.

Stillingen hører organisatorisk til i beredskapsavdelingen med overbrannmester som nærmeste overordnet. Ved tjeneste i beredskapsstyrken, avgjør den ansattes funksjon i styrken hvem som er den ansattes nærmeste overordnede. Dagtidsstilling i beredskapsavdelingen vil normalt knyttes opp mot oppgaver innen teknisk drift, vedlikehold og HMS foruten øvelser, opplæring mv. Stillingsbeskrivelse er utarbeidet.

Den som ansettes mener vi bør:

 • tilfredsstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-3 Brannkonstabel
 • inneha førerkort klasse CE
 • inneha gyldig kompetansebevis for kjøring med utrykningskjøretøy
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • ha erfaring/kompetanse innenfor HMS-arbeid og/eller undervisning
 • ha evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • ha evne til å motivere medarbeidere samt være initiativrik og løsningsorientert
 • ha normalt gode IKT-kunnskaper og god praktisk innsikt
 • ha bosted innenfor MIBs ansvarsområde
 • ha tilfredsstillende helse, kondisjon og fysisk styrke jfr. interne bestemmelser (godkjenning av MIBs bedriftslege kreves før eventuell ansettelse)
 • kunne fremlegge utvidet politiattest
 • være personlig skikket til stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes opplysninger på www.movar.no.

Send søknad med kortfattet CV til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss. Søknadsfrist er 27. januar 2007. Husk å oppgi stillingsnummer for stillingen du søker, eller flere stillingsnummer dersom du søker på flere stillinger.

For mer informasjon kontakt:

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann