Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER - FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Trondheim brann- og redningstjeneste
Søknadsfrist: 26.01.2007
 

TRONDHEIM BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

Brannmester - Forebyggende avdeling

 

Trondheim brann og redningstjeneste har i dag ca. 160 ansatte fordelt på avdelingene

forebyggende avdeling, sør trøndelag 110-sentral, beredskapsavdeling og kompetansesenter.

Byneset deltidskorps er også en avdeling underlagt Trondheim brann og redningstjeneste.

Vi er på jakt etter noen som kan arbeide i fast, 100% stilling. Vi vil ha en person med på laget som er utviklingsorientert, arbeider strukturert og har gode samarbeidsevner.

Forebyggende avdeling er i en spennende utvikling hvor nye måter og metoder for å tilnærme seg publikum står i fokus. Avdelingens 16 ansatte har ansvar for å utvikle, markedsføre, koordinere, gjennomføre og kvalitetssikre brannforbyggende arbeid i kommunen. Tilsyn, publikumspåvirkning og samarbeid med andre faginstanser står sentralt i avdelingens daglige virksomhet.

 

Hovedoppgaver:

Planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn i henhold til interne planer og i samarbeid med andre tilsynsetater.

Bidra i veiledning av og kompetanseheving av publikum herunder brannvernledere, huseiere, byggeledere mfl.

Delta i forebyggende aksjoner, kampanjer, øvelser og prosjekt i henhold til avdelingens planer.

 

Det kreves:

Kvalifikasjoner i h.h.t. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6. Også søkere som på søkertidspunktet ikke har den formelle kvalifikasjonen vil kunne bli tatt i betraktning, det må da forventes å måtte gjennomføre nødvendig utdanning etter tilsetting. Det vil ved manglende utdanning iht krav nevnt ovenfor legges vekt på utdanning og/eller praksis fra organisatorisk og teknisk brannvernarbeid samt personlig egnethet.

Vandelsattest forventes forevist ved forespørsel.

 

Gode it-kunnskaper vil vektlegges da dette er et viktig arbeidsverktøy.

Søkere må kunne bruke egen bil i tjenesten, kommunens reiseregulativ følges for godtgjøring.

 

Egenskaper:

Kunne jobbe selvstendig og i team i h.h.t stillingens hovedoppgaver og avdelingens planer.

At søkeren er strukturert, ryddig, utadvendt, tillitsskapende, engasjert og utviklingsmotivert vil bli tillagt vekt. Personlig egnethet til stillingen vil bli sterkt vektlagt.

 

Vi tilbyr:

Et bredt sammensatt brannfaglig miljø i en spennende etat under stadig utvikling. Vår hovedfokus er sikkerhet i samfunnet og vi jobber i dialog og tett samarbeider med andre private og offentlige virksomheter.

Lønn etter gjeldende avtaler.

 

Ytterligere informasjon om stillingen finnes på: www.trondheim.kommune.no/stillingledig

Forespørsel om stillingen kan rettes til: Trondheim brann og redningstjeneste v/

Overbrannmester Sigbjørn Pareli Lyngdal tlf. 72547665 / 91672811

Leder Forebyggende Anna-Karin Sundberg tlf. 72547656

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes Trondheim brann og redningstjeneste v/ Lisbeth Søraker.

Søknadsfrist: 26.01.2007

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann