Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Tromsø kommune
Søknadsfrist: 24.02.2007
 

Brann og redning i Tromsø kommune har 75 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger;

brannforebyggende avdeling, beredskapsavdeling og varslingsavdeling, samt i tillegg en økonomisk administrativ stab.

 

Ved Tromsø brann og redning, brannforebyggende avdeling, er det ledig fast stilling som:

 

BRANNINGENIØR

 

Hovedoppgaver vil være:

 • Tilsynsarbeid
 • Saksbehandling innen brannteknisk særlovgiving
 • Undervisning
 • Informasjon og veiledning innen brannvern
 • Stillingen inngår i et team ved avdelingen og kan i tillegg bli pålagt andre oppgaver ved resultatenheten.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som branningeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
 • Yrkesutdanning i forebyggende brannvern fra Norges brannskole

Også personer som mangler yrkesutdanning i forebyggende brannvern oppfordres til å søke. De som mangler utdanningen forplikter å gjennomføre denne etter tilsetning. (Forebyggende kurs – fem uker ved Norges brannskole)

 

I tillegg vil følgende bli vektlagt:

 • Nøyaktighet, pliktoppfyllende, selvstendighet og gode samarbeidsevner
 • Kjennskap til tilsynsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til tekstbehandling og PC som arbeidsverktøy

Hva tilbyr vi?

Som branningeniør vil du møte et godt kvalifisert fagmiljø forankret i god lagånd og et godt arbeidsmiljø hvor bl.a. tilbud om trening i arbeidstiden er en del av vår miljøforankring.

Tromsø brann og redning står ovenfor store utfordringer hvor bl.a. salg av tjenester og bygging av ny brannstasjon står sentralt. Vi tilbyr konkurransedyktig avlønning.

 

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid) og den som tilsettes må bære uniform i hht. gjeldende reglement, samt inneha førekort kl.B. Det gjøres oppmerksom på at stillingen kan innebære reiseaktivitet i forbindelse med samarbeid med andre kommuner på dette fagområdet.

 

Tilsetning skjer i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Flyttegodtgjørelse tilstås på visse betingelser.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jonny Magne Nilsen – 77790721/90016395.

 

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Tromsø brann og redning, Parkgt. 29, 9008 Tromsø.

 

Søknadsfrist: 24.02.2007

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann