Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

3 ENGASJEMENTSSTILLINGER OG 1 FAST STILLING

Arbeidsgiver: Norges brannskole
Søknadsfrist: 25.02.2007
 

NORGES BRANNSKOLE 

3 engasjementsstillinger og 1 fast stilling

 

Norges brannskole har overtatt utdanningen av brann-/redningspersonell stasjonert ved flyplasser. Undervisningsseksjonen har derfor ledig 2 100% undervisningsstillinger, mens drift- og vedlikeholdsseksjonen har ledig en 100 % stilling som driftstekniker. På grunn av at vi er i en oppstartsfase utlyses stillingene som 2-årige engasjement med mulighet for fast ansettelse.

 

Ved eventuell ansettelse av interne søkere i undervisningsstilling kan det bli ledig flere enn 1 engasjementsstilling som driftstekniker.

 

I tillegg er det ledig en fast stilling som driftstekniker knyttet til den ordinære driften.

 

Gjeldende for undervisningsstillingene:

-          Lede praktiske øvelser med hovedvekt på flybrann/-redning

-          Forestå teoriundervisning

-      Kursadministrasjon

-      Kurs- og fagutvikling

 

-          Utdanning og praksis bør være fra brann- og redningstjeneste ved flyplass.

-          Undervisningserfaring og pedagogisk utdanning vil bli vektlagt.

-          Oppfyllelse av helsekrav knyttet til røykdykking må dokumenteres.

-          Stillingene avlønnes som rådgiver st.kode 1434, ltr. 39-66. For særlig kvalifisert søker kan annen lønnsinnplassering bli vurdert.

-          Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med konst direktør Einar Pedersen på tlf 911 79 986 eller undervisningskoordinator Steinar Steinsvik på tlf. 76 91 90 15.

 

Gjeldende for driftsteknikerstillingene:

Stillingene inngår i seksjonen som sørger for at skolens øvingsanlegg, biler, maskiner og utstyr holder en høy standard. I tillegg er seksjonen en støtte- og servicefunksjon ovenfor skolens øvrige virksomheter. Vi ønsker søkere med relevant mekanisk fagbrev og minst førerkort BECD1. I tillegg er det ønskelig med utdannelse og praksis innen ett eller flere av følgende områder:

 

-          Brannteknisk utstyr

-          Kompetansebevis hjullaster

-          Truckførerbevis

 

-          Stillingen avlønnes som driftstekniker st.kode 1136, ltr. 29-45.

-          Nærmere opplysninger fås ved å kontakte seksjonssjef Karl-Johnny Holtmo på tlf 76 91 90 60/977 60 136.


Felles for stillingene:

Vi ønsker søkere som vil være med på å videreutvikle Norges ledende utdanningsinstitusjon innen brann og redning. Du må ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å jobbe strukturert og målrettet.
Stillingene krever at du fungerer godt i team og kan jobbe selvstendig innenfor egne fagfelt. Vi tilbyr:

 

-          Positivt, engasjert og flerfaglig miljø

-          Utfordrende hverdag med stor grad av selvstendighet

-          Fleksibel arbeidstid/IA-bedrift 

-          Gode muligheter for personlig utvikling

-          Medlemskap i Statens Pensjonskasse, fra lønnen trekkes 2 % innskudd

-          Tilskudd til dekning av flytteutgifter

-          Hjelp med å skaffe bolig

 

For stillingen gjelder vilkår etter Tjenestemannsloven og gjeldende avtaler og regelverk

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingene.

 

Søkere bes søke elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Søknadsfrist 25. februar 2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann