Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TILSYNSPERSONELL

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 22.03.2007
 

Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) er en av sektorene i MOVAR IKS. MIBs administrasjon er plassert på den nye Moss brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Fra 2008 vil ca. 90 medarbeidere i MIB arbeide med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med mer enn 66 000 innbyggere. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes opplysninger på www.movar.no.

 

MIB er i utvikling og vi trenger flere medarbeidere. Til Forebyggende avdeling søker vi

 

TILSYNSPERSONELL

 

Sentrale arbeidsoppgaver for tilsynspersonell vil være:

 • Tilsynsarbeid i henhold til HMS- og brannlovgivningen
 • Delta i brannteknisk byggesaksbehandling
 • Delta i MIBs brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
 • Delta som instruktør ved kurs og øvelser som gjennomføres av MIB
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Vi tilbyr:

 • En spennende hverdag med varierende arbeidsoppgaver
 • Faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Mulighet til arbeide både selvstendig og i team
 • Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte.

Den (de) som ansettes:

 • Kan ha utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller utdannelse som angitt i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-6 (branninspektør). Eventuelt manglende tilleggsutdannelse må søker være villig til å ta etter ansettelse.
 • Skal inneha gyldig førerkort klasse B
 • Bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bør ha gode IKT-kunnskaper
 • Skal ha tilfredsstillende helse (godkjent attest må fremlegges før tilbud om ansettelse)
 • Skal kunne fremlegge politiattest før tilbud om ansettelse
 • Skal være personlig skikket for stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

 

Send søknad med kortfattet CV til e-post: [email protected] eller til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss.

 

Søknadsfrist er 22. mars 2007.

 

For mer informasjon kontakt:

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann