Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER

Arbeidsgiver: Karmøy brann- og redningsvesen
Søknadsfrist: 28.04.2007
 

Brannmester

 

100% fast stilling (st.nr.  07/900)

 

Karmøy kommune med over 38.000 innbyggere er den største kommunen i landet som i hovedsak dekker sin beredskap med deltidspersonell, til sammen 84 personer fordelt på 5 brannstasjoner.  Videre har brannvesenet  18 stillinger på heltid. Disse utfører befalsvakt, overordnet vakt, tilrettelegging for mannskapene, opplæring, forebyggende arbeid, ledelse og administrative oppgaver.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil i hovedsak bli tillagt beredskapsoppgaver og tilhører organisatorisk denne avdelingen, men utfører også noe forebyggeende arbeid som informasjon og opplæring. Brannmestrene detar i  befalsvakt, som er en 4-delt hjemmevakt med funksjon som utrykningsleder for hele kommunen.

Videre tillegges stillingen ansvar for drift av en av kommunens 5 brannstasjoner samt et nærmere spesifisert arbeids- og ansvarsområde.

Det må påregnes noe overtidsarbeid.

           

Kvalifikasjoner:

Det stilles krav som til utrykningsleder heltid. 

Deler av utdanningen vil eventuelt kunne tas etter ansettelsen, men søkere må minst ha yrkesutdanning for brannkonstabel.

 

På grunn av hjemmevakten må den som ansettes bo relativt sentralt i kommunen.

 

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra brannberedskap, gode evner til kommunikasjon, både muntlig og skriftlig, samarbeidsevne og serviceinnstilling. Videre vil det være en fordel om søkeren har erfaring i ledelse og relevant bakgrunn fra håndverk, industri eller andre teknisk fag.

 

Det vil bli krevd nødvendig helseattest og bestått fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere, samt kompetansebevis for utrykningskjøring. Det stilles tjenestebil til disposisjon på vakt, men den som ansettes må likevel kunne disponere egen bil til tjenestekjøring utenom vakt.

 

Muligheter:

Ut fra den enkeltes interesseområde og brannvesenets behov vil det være mulig å tilegne seg spisskompetanse og personlig utvikling.

 

Kontaktpersoner: Avdelingsleder beredskap Kjell Ivar Johannessen eller brannsjef Bjarne Vikshåland, tlf. 52855200.

 

Søknadsfrist 28.04.07.

 

Søkere  bes bruke kommunens søknadsskjema for ledige stillinger som ligger på våre internettsider.

 

For mer informasjon om Karmøy brann- og redningsvesen, se våre internettsider www.karmoy.kommune.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann