Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Nordre Follo brannvesen IKS
Søknadsfrist: 20.04.2007
 

Nordre Follo brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av kommunene Enebakk, Ski og Oppegård. Regionen har ca 61 000 innbyggere og dekker et område på ca 435 km². Selskapet har 76 ansatte fordelt på 3 brannstasjoner. Ski og Oppegård brannstasjoner har heltidskasernerte brannmannskap. Forebyggende avdeling er en av 2 avdelinger, og er delt inn i en tilsynsseksjon og en feierseksjon. Administrasjon og forebyggende avdeling vil i løpet av våren 2007 flytte inn i nye lokaler på Ski brannstasjon.

 

Branningeniør/branninspektør

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Tilsynsarbeid og saksbehandling i hht. brann- og eksplosjonsvernloven
 • Motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern, herunder kurs og øvelser
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS.
 • Mulighet for vikartjeneste i beredskapsstyrken.

Den som ansettes:

 • Kan ha utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller utdannelse som angitt i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-6 (branninspektør). Eventuelt manglende tilleggsutdannelse må søker være villig til å ta etter ansettelse
 • Skal inneha gyldig førerkort klasse B. Det er ønskelig med klasse C og utrykningsførerkort kode 160
 • Bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bør ha gode IKT-kunnskaper
 • Skal ha tilfredsstillende helse 
 • Skal kunne fremlegge politiattest før tilbud om ansettelse
 • Skal være personlig skikket for stillingen
 • Kvinner oppfordres til å søke

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP (2 % trekk).

 

Nordre Follo brannvesen IKS kan tilby:

 • Avlønning etter utdannelse og kvalifikasjoner for øvrig, dvs 330 000 – 370 000.
 • Gode arbeidsvilkår med fleksitid
 • En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team
 • Ansatte har anledning til å leie bedriftshytte
 • Bedriftshelsetjeneste

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Knut Erik Marthinussen 48 014 769 eller branningeniør Janne Hovdenakk 957 53 428.

 

Send skriftlig søknad med CV og aktuelle kopier til:

Nordre Follo brannvesen IKS

v/brannsjefen

Postboks 464

1411 Kolbotn

 

Søknadsfrist 20.04.07

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann