Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

RÅDGIVER/UNDERVISNINGSSTILLING

Arbeidsgiver: Norges brannskole
Søknadsfrist: 30.05.2007
 

NORGES BRANNSKOLE 

 

 

Rådgiver/undervisningsstilling – Nytt nødnett - 2-årig engasjement

 

Stortinget har besluttet å etablere et nytt, digitalt radionett for landets nød- og beredskapsetater. Kjernebrukerne er politiet, brannvesenet og helsevesenet, men andre brukergrupper er også aktuelle. For brannvesenet og 110-sentralene ivaretas arbeidet med realiseringen av det nye nødnettet gjennom en prosjektorganisasjon under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Norges brannskole har en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av opplæringen i bruk av det nye nettet. Skolen søker i denne forbindelse etter en ny prosjektmedarbeider som kan ivareta alle forhold knyttet til opplæringen.

 

Opplæringen for 110-sentralene vil hovedsakelig skje på Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern.  Arbeidssted vil derfor være delt mellom Norges brannskole i Tjeldsund og Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern. Det må derfor påregnes betydelig reisevirksomhet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

-          delta i planlegging, gjennomføring og videreutvikling av opplæring knyttet til det nye nødnettet

-          delta i øvrige undervisningsoppgaver ved Norges brannskole, med hovedvekt på samband og kommunikasjon.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-          yrkesutdanning for brannkonstabel og alarmoperatør

-          pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra pedagogisk virksomhet

-          erfaring fra brannvesen/110-sentral og beredskapsarbeid

-          grunnleggende muntlige og skriftlige engelskkunnskaper

-          god erfaring med bruk av IKT-verktøy

 

Personlig egenskaper:

-          gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

-          strukturert og selvstendig

 

Ansettelsesvilkår

-          stillingen er tidsbegrenset til 2 år

-          innplasseres som rådgiver, kode 1434, ltr 39-66

-          tiltredelse etter avtale

-          den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres

 

Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med direktør Einar Pedersen, tlf 911 79 986 eller fung seksjonssjef Karl Erik Arnesen, tlf 76919077.

 

For begge stillingene tilbyr vi:

-          Positivt, engasjert og flerfaglig miljø

-          Utfordrende hverdag med stor grad av selvstendighet

-          Fleksibel arbeidstid/IA-bedrift 

-          Gode muligheter for personlig utvikling

-          Medlemskap i Statens Pensjonskasse

-          Fra bruttolønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse

-          Tilskudd til dekning av flytteutgifter

-          Hjelp med å skaffe bolig

For stillingene gjelder vilkår etter Tjenestemannsloven og gjeldende avtaler og regelverk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn til å søke.

 

Søkere bes søke elektronisk via www.jobbnord.no.  Søknadsfrist 30. mai 2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann