Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 22.06.2007
 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 60 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter nye avdelingsledere som vil være sammen med oss og arbeidet mot dette målet.

 

Avdelingsleder Beredskap (stilling nr. 197/07)

100% fast stilling.

 

Vi søker etter en avdelingsleder som tilfredsstiller regelverkets krav til kompetanse. Solid erfaring fra beredskapsrelatert arbeid kan kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.

 

Oppgaver og egenskaper:

Som avdelingsleder vil dine viktigste oppgaver være rettet mot å utvikle, samordne og koordinere avdelingens virksomhet. Som avdelingsleder har du det daglige fag-, personal- og budsjettansvar etter delegerte fullmakter fra brannsjefen. Avdelingsleder rapporterer til brannsjefen, og inngår i brannvesenets lederteam.

 

Vi vektlegger følgende egenskaper:

·         Evne til kommunikasjon og samarbeid.

·         Evne til faglig utvikling, omstilling og nytenkning.

·         Evne til å etablere, utvikle og ivareta relasjoner med andre.

 

Avdelingslederne inngår i en overordnet vaktordning (hjemmevakt).

Generelt:

·         Ålesund brannvesen KF har få kvinnelige ansatte. Vi oppfordrerer derfor kvinner med den rette bakgrunnen til å søke stillingene.

·         Førerkort kl B er en betingelse. Siden begge stillingene inngår i overordnet vakt, er det også ønskelig med sertifikat for utrykningskjøring.

·         Lønn etter avtale. God pensjonsordning.

 

For nærmere opplysninger, kontakt brannsjef Geir Thorsen, tlf 70163215, eller via e-post

Søknadsfrist: 22. juni 2007.

 

Vi ser helst at du bruker elektronisk søknadsskjema, https://min.e-kommune.no/alesund/veiledere/ . Vi bistår gjerne med veiledning om du skulle trenge det.

Eventuell papirsøknad – på kommunens skjema – sendes Ålesund kommune, Serviceboks 21, 6025 Ålesund.

 

Generelt:

  • Det skal sendes én søknad for hvert stillingsnr. det søkes på.
  • Det skal ikke sendes inn papirkopier av vitnemål og attester sammen med skriftlig søknad; disse skal først framvises i forbindelse med et eventuelt intervju.  Søker kan også bli bedt om å sende inn rettkjent dokumentasjon i forkant av intervjuet.
  • Bekreftelsesbrev på mottatt søknad sendes ut rundt dato for søknadsfrist.
  • Søkers navn vil normalt bli offentliggjort i postjournal og søkerliste.  Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter nærmere begrunnelse.
  • Lønn for stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens kap. 4: Se internettsida vår under ”Ledig stilling”.  For stillinger som ikke omfattes av dette kapittelet gjelder lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner/lokal lønnsavtale for Ålesund kommune.
  • God pensjonsordning i KLP med 2% innskudd av lønn.
  • 6 måneders prøvetid for faste stillinger.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann