Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VARABRANNSJEF/BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Lillesand kommune
Søknadsfrist: 01.06.2003
 
Vi har ledig stilling som Varabrannsjef/branningeniør

Brann- og redningstjenesten i Lillesand består av 16 deltidsansatte utrykningsmannskaper i tillegg til den administrative- og faglige ledelse.

Arbeidsoppgavene fremgår av kommunens brannordning og vil bla. være:
* Å lede det brannforebyggende arbeid ved å utføre brannsyn, saksbehandling, utvikling, undervisning og kampanjer.
* Lede og planlegge beredskapstyrken sammen med brannmesteren og drive ettersyn og vedlikehold av brannvesenets materiell og utstyr.
* Delta i 4-delt overbefalsvakt.

Kvalifikasjoner og vektlegging:
* Branningeniør eller tilsvarende relevant utdanning, jfr. utdanning og kvalifikasjoner i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-7 - leder forebyggende og § 7-8 - leder beredskap. Tilfredsstilles ikke forskriftens § 7-8 – leder berdeskap, anmodes det likevel å søke i det stillingen kan tilpasses brannmesterens oppgaver innen beredskapsledelse. Søker må imidlertid inneha eller være villig til å ta befalsutdanning trinn 3.
* Gode lederegenskaper og evne til veiledning.
* Godkjent helse- og politiattest.
* Gode IT kunnskaper
* Førerkort min kl. B med krav om kompetanse for kjøring av utrykningskjøretøy.
* Bostedsadresse – forspenningstid overordnet vakt jfr. § 5-6 - max 20 min
* Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Forbehold:
Det tas forbehold om organisatoriske endringer og eventuelt interkommunalt samarbeid.

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale. Overbefalsvakten godtgjøres etter særavtale for branntjeneste. Tilsettingen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffer og reglement, herunder 2% pensjonsinnskudd i den kommunale pensjonskasse KLP.

Nærm. oppl. fås v/henv. til brannsjef Erland Dyrstad tlf. 37261604 eller e-mail: [email protected]

Søknadskjema se under.
Søknad vedl. attester og vitnemål sendes innen 01.06.03
til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Søknadsskjema Stilling

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann