Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FAGSJEF FG BRANN (VIKAR)

Arbeidsgiver: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd
Søknadsfrist: 15.08.2007
 

Finansnæringens Hovedorganisasjon – FNH – er en næringsorganisasjon som representerer banker, forsikringsselskaper, finansieringsforetak, forvaltningsselskaper, verdipapirforetak og finanskonsern i Norge. FNH har ca 50 store og små finansbedrifter som medlemmer. Vi representerer medlemmene og ivaretar deres interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner. FNH er også en paraplyorganisasjon for felles tiltak i finansnæringen. Vi arbeider for en sunn utvikling av finansnæringen og bidrar til å skape økt forståelse for næringens rolle i samfunnet. Vi samler og koordinerer medlemmenes virksomhet på områder der fellesløsninger og samarbeid er naturlig. Det er 80 ansatte i FNH.

 

Fagsjef FG Brann (vikar)

 

Vår fagsjef for det brannrelaterte arbeidet i Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) skal ha svangerskapspermisjon. I den anledning søker vi en vikar fra 1. oktober med omtrent et års varighet. Vedkommende må være ingeniør, fortrinnsvis branningeniør med erfaring fra sikkerhetsarbeid. Det stilles krav om systematisk arbeidsform, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper.

 

Arbeidet vil innebære revisjon av regelverk for brannalarmanlegg og sprinkleranlegg, implementering av nye data i vår elektroniske sprinklerdatabase (ESS), behandling av søknader om godkjenning av foretak og utstyr og kvalitetssikring av FG-ordningen. Vikaren skal også være sekretær for Prosjektstyre FG Brann.

 

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med forsikringsselskaper, brannmyndigheter, interesseorganisasjoner m.m. Vikariatet innebærer utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, pensjonsordning og lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Geir Trulserud (23 28 44 20) eller fagsjef Hildegunn Borge (23 28 43 92).

 

Se også www.fnh.no og www.fg.fnh.no for informasjon om FNH og FG.

Søknad merket «Fagsjef FG Brann (vikar)» sendes innen den 15. august 2007 til FNH, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo eller på e-post: [email protected].

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann