Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

PROSJEKTLEDER OG RÅDGIVER - STRANDSONEBEREDSKAP/OLJEVERN

Arbeidsgiver: Norges brannskole
Søknadsfrist: 30.06.2007
 

NORGES BRANNSKOLE

 

Strandsoneberedskap/oljevern – 2 stillinger – 2-årige engasjement

Prosjektleder og rådgiver - undervisningsstilling

 

Gjennom Stortingsmelding nr 14/2005 ble Norges brannskole tildelt en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av opplæring av mannskaper som skal inngå i beredskapsstyrken rettet mot akutt forurensning i strandsonen. Prosjektet er etablert i nært samarbeid med NOFO, Kystdirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet. Disse instansene finansierer prosjektet gjennom tilskudd i tillegg til deltakeravgifter på kursene.

 

Skolen søker i denne forbindelse etter prosjektleder og rådgiver som kan ivareta alle forhold knyttet til denne opplæringen. Kursene vil hovedsakelig skje på ulike steder rundt om i hele landet. Det må derfor påregnes en god del reisevirksomhet. Vi ønsker søkere som vil være med på å videreutvikle Norges ledende utdanningsinstitusjon innen brann og redning. Du må ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt, og ha evne til å jobbe strukturert og målrettet. Stillingene krever at du både fungerer godt i team og kan jobbe selvstendig.

 

Prosjektleder - hovedansvarsområder:

-          Daglig ledelse og oppfølging av prosjektet

-          Planlegging

-          Kurs- og fagutvikling

-          Prosjektets økonomi


Prosjektleder - ønskede kvalifikasjoner:

-          Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå

-          Praksis fra prosjektarbeid vil bli vektlagt

-          God erfaring med bruk av IKT-verktøy

 

Rådgiver - hovedansvarsområder:

-          Teoriundervisning og praktiske øvelser

-      Kursplanlegging og -ledelse

-      Kurs- og fagutvikling

 

Rådgiver - ønskede kvalifikasjoner:

-          Utdanning og praksis innen oljevernberedskap, brann- og redningstjeneste

-          Undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse vil bli vektlagt

-          God erfaring med bruk av IKT-verktøy

 

For begge stillingene tilbyr vi:

-          Positivt, engasjert og flerfaglig miljø

-          Utfordrende hverdag med stor grad av selvstendighet

-          Fleksibel arbeidstid/IA-bedrift

-          Gode muligheter for personlig utvikling

-          Prosjektleder: lønn i st.kode 1113, prosjektleder, l.tr. 39-87

-          Rådgivere: lønn i st.kode 1434, rådgiver, l.tr. 39-66

-          Medlemskap i Statens Pensjonskasse

-          Fra bruttolønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse

-          Tilskudd til dekning av flytteutgifter

-          Hjelp med å skaffe bolig

For stillingene gjelder vilkår etter Tjenestemannsloven og gjeldende avtaler og regelverk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn til å søke.

 

Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med direktør Einar Pedersen, tlf 911 79 986 eller

fung seksjonssjef Karl Erik Arnesen, tlf 76919077.

 

Søkere bes søke elektronisk via www.jobbnorge.no.  Søknadsfrist 30. juni 2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann