Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALARMSENTRALOPERATØR

Arbeidsgiver: Skien brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 14.10.2007
 

110-Telemark er et interkommunalt samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27 med Skien kommune som vertskommune fra 1. januar 2004. Som vertskommune har Skien ansvaret som arbeidsgiver.

 

Det er ledig fast 100 % stilling som alarmsentraloperatør med skift/ turnus-ordning.

 

Stillingsbeskrivelse

Ansvarsområde:

·      Ta imot og formidle alle inngående alarmer og henvendelser til rette vedkommende i henhold til gitte instrukser og etter beste faglige skjønn.

·      Følge opp og kontrollere at det aksjoneres overfor alle utgående formidlinger, alarmeringer og andre iverksatte aksjoner/informasjoner.

·      Sørge for den nødvendige løpende kontakt med ansvarshavende ved alle typer aksjoner, innsatser, hjelpetjenester o.l.

·      Være oppdatert og kontrollere i henhold til rutiner alt utstyr, programmer, planer mm. som tilligger alarmsentralen.

 

Hovedarbeidsområde:

·      Betjene og rettlede publikum ved alle typer henvendelser

·      Betjene alle alarmeringsenhetene, inkl. rutinemessig kvalitetssikring

·      Betjene sentralbord, radiosamband og alt annet kommunikasjons- og sambandsutstyr

·      Følge med og betjene alt overvåkningsutstyr og alle overvåkningsordninger som er lagt til alarmsentralen

 

Rapporterer til:

            Daglig leder av alarmsentralen, og i dennes fravær «Overbrannmester - alarmsentral».

 

Stedfortreder for:

            Ingen

 

Stillingens stedfortreder:

            Den andre alarmsentraloperatøren.

 

Stillingen

Stillingen krever gode evner til kundebehandling og service, gode evner og interesse for håndtering av «stressende» situasjoner og IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

 

Kvalifikasjonskrav

Fortrinnsvis utdanning som ”operatør på nødalarmeringsentral” i henhold til Kvalifikasjoner i henhold til «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» § 7-5 , hvilket vil si:

Kvalifikasjoner som «røykdykker og kjemikaliedykker»

Yrkesutdanning som brannkonstabel

Befalsutdanning ved Norges brannskole beredskapsutdanning trinn I

Minst 5 års erfaring fra brannvesen
Norges brannskoles kurs for alarmsentraloperatører.
Grunnleggende kunnskaper i ”Windows”, med mer.
Bilsertifikat kl. B

 
Betingelser
Stillingen innebærer normalt helkontinuerlig skift med gjennomsnitt 33,6 t/uke arbeidstid i 6-skiftordning, hvor skiftplanen avgjøres etter drøftinger i henhold til ordinære regler, men stillingsinnehaver kan beordres til annen tjeneste, f.eks. «dagtjeneste» tekniske- , forebyggende- eller andre oppgaver.
 

Lønn 303.700.- pluss skift og ulempetillegg. Pensjonsbetingelser: I h. t. regler for Skien kommunale pensjonskasse

 

Stillingen er ledig med tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 14. oktober 2007.

 

Søknader skal minst inneholde:

¨      søknad

¨      utfylt søknadsskjema, - som fås ved henvendelse til Marit Rüppel

¨      kopi av dokumenter som viser fullført utdannelse

¨      (andre dokumenter vil intervjuutvalget be om dersom det finner det formålstjenlig)

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til konst. branninspektør Henrik S. Brokke.
www.skien.kommune.no
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann