Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Midt-Telemark Brann og Redningstjeneste
Søknadsfrist: 21.09.2007
 
Ledig fast 100% stilling som Brannsjef i Midt-Telemark Brann og Redningstjeneste (MTBR).

Kommunene Bø, Nome og Sauherad samarbeider om brannvernet i sin region. Til å ivareta kommunenes oppgaver og plikter har kommunene opprettet MTBR. MTBR er organisert etter kommunelovens §27, med egne vedtekter og eget styre. MTBR har Nome kommune som vertskommune og tjenestestedet er Rådhuset i Ulefoss. MTBR skal bestå av brannsjef, leder forebyggende, branningeniør og 3 feiere. Beredskapsstyrken består av 40 deltidsmannskaper fordelt på 4 brannstasjoner (Ulefoss, Lunde, Bø og Sauherad) De tre kommunene har tilsammen ca. 16700 innbyggere.

Stillingens innhold
Sentrale oppgaver vil være:
- Bemanning og organisering av brann- og feiervesenet i henhold til lover og forskrifter.
- Formelle plikter i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, herunder deltagelse i overordnet vakt.
- Strategisk og operativ ledelse av MTBR
- Personalledelse og utvikling av personell
- Utarbeidelse og oppfølging av budsjetter med sikte på forsvarlig og effektiv drift.
- Sekretariat for styrende organer
- Tilsyn i særskilte brannobjekter

Utdanning og arbeidserfaring
Stillingen ønskes besatt av en person med følgende kvalifikasjoner:
- Ingeniørutdanning
- Gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern
- Gjennomført beredskapsutdanning trinn 3
- Førerkort klasse B.
- Det er ønskelig med erfaring innenfor arbeidsområdet.

Kompetansebevis for utrykningskjøretøy er ønskelig.

Søker må disponere bil mot godtgjøring etter statens kilometersatser.

Tilfredsstillende helse- og vandelsattest må kunne fremlegges ved tilbud om jobb.

Lønn:
Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger:
Teknisk sjef Per Kristian Bjønnes, tlf. 35946330/97667605
eller
Brannsjef Arne O. Espedalen
tlf 35 94 6361/97112730

Arkivsaksnummer: 07/1196
Søknadsfrist: 21.09.2007

Klikk her for elektronisk søknad.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann