Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Glåmdal brannvesen IKS
Søknadsfrist: 01.10.2007
 

Glåmdal brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av kommunene Grue og Kongsvinger. Administrasjonen holder til i Kongsvinger. Forebyggende avdeling innbefatter leder forebyggende og 2 branninspektører.
Kongsvinger og Grue kommune har til sammen 22500 innbyggere. Kongsvinger er regionsenteret i Sør-Hedmark med ca. 17.400 innbyggere. Regionen har et aktivt kulturliv og det er gode muligheter for sport og friluftsliv.

 

Branningeniør / branninspektør

Vi har ledig stilling som branningeniør/branninspektør. Stillingen er et vikariat for 1. år fra 1.oktober 2007, med mulighet for fast ansettelse.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

·         Forebyggende arbeid i hovedsak tilsyn i samsvar med HMS og brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

·         Delta i brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid.

·         Andre oppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS.

·         Andre oppgaver kan legges til stillingene etter kvalifikasjoner og arbeidsfordeling innenfor avdelingen.

 
Den som ansettes:
  • Kan ha utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller utdannelse som angitt i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-6 (branninspektør). Eventuelt manglende tilleggsutdannelse må søker være villig til å ta etter ansettelse.
  • Skal inneha gyldig førerkort klasse B
  • Bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Bør ha gode IKT-kunnskaper
  • Skal ha tilfredsstillende helse (godkjent attest må fremlegges før tilbud om ansettelse)
  • Skal kunne fremlegge politiattest før tilbud om ansettelse
  • Skal være personlig skikket for stillingen

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP (2% trekk). 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Egil Leikåsen på tlf. 62808244

 

Send skriftlig søknad med CV og aktuelle kopier til:

Glåmdal brannvesen IKS
2226 Kongsvinger. 

Søknadsfrist er 1. oktober 2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann