Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VARABRANNSJEF/LEDER BRANNFOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Røyken brann- og redningstjeneste
Søknadsfrist: 05.10.2007
 

Røyken er en moderne kommune i vekst og utvikling.Med ca. 18 000 innbyggere er kommunen i positiv utvikling på områder som kultur, næringsutvikling, service, undervisning og bokvalitet. Med ca 30 km avstand til Oslo er vi et attraktivt boområde for store grupper. Kommunen står nå foran nye utfordringer. Vi skal videreutvikle kommunen som et enda bedre serviceorgan for våre innbyggere, og vi skal øke vår økonomiske handlefrihet. Røyken kommune er organisert etter 2 nivåmodellen med lederteam og resultatenheter Stikkord for kommunen er brukerorientering, service, tidsmessig ledelse og god arbeids-giverpolitikk. Nært samspill mellom kommune, organisasjoner, næringsliv og innbyggere er grunnlaget for kommunens videre positive utvikling.

Varabrannsjef/leder brannforebyggende avdeling

Brann- og redningstjenesten er en av Røyken kommunes 25 tjenesteytende resultatenheter. Brann- og redning har kasernerte mannskap på dagtid. Disse er utrykningsledere for 4 vaktlag. Enheten har i dag totalt 23 stillinger og er ansvarlig for 22.000 innbyggere i kommunene Røyken og Hurum (nordre del). Enheten har også lokal døgnbemannet vaktsentral.

Hovedoppgaver:

 • Faglig leder for forebyggende avdeling
 • Ansvarlig for en effektiv organisasjon
 • Ansvarlig for å utvikle enheten til en effektiv drifts- og produksjonsenhet
 • Saksbehandling innen området
 • Utrykning

Kvalifikasjoner:

 • Formelle krav jamfør Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9 og § 7-10
 • Søkere som ikke har de formelle krav til overbefalsvakt må være villig til å ta beredskapsutdanning trinn II
 • God kjennskap til sentrale lovbestemmelser
 • Evne til omstilling og nytenking
 • God IT-kompetanse
 • Evne til samarbeid, faglig dyktighet og personlige egenskaper
 • Førerkort klasse B, men det er ønskelig med klasse C1
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kurs kan eventuelt gjennomføres etter ansettelse)
 • Lønn etter avtale

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til brannsjef Rolf Sakshaug, tlf. 909 65 800 eller tlf. 31 29 61 79.

Søknad med kopi av vitnemål og attester på stillingen sendes elektronisk via kommunes hjemmeside www.royken.kommune.no innen 05.10.07.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann