Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

RÅDGIVERE/SENIORRÅDGIVERE

Arbeidsgiver: Direktoratet for nødkommunikasjon
Søknadsfrist: 27.09.2007
 

Bli med på et av tidenes største offentlige IT-/telekomprosjekter !

 

DNK søker 2-3 nye medarbeidere (rådgiver/seniorrådgiver) til markedsavdelingen i tilknytning til innføring av nytt nødnett i brann, politi og helse.

Et nytt, digitalt radionett for landets nød- og beredskapsetater – nødnett – er i ferd med å etableres i Norge. Nødnettet skal gi nødetatene et moderne, robust og sikkert kommunikasjonsverktøy, gjennom bl.a. vern mot avlytting, god radiodekning og bedre talekvalitet. De første brukerne i det nye nødnettet vil være brannvesen, politiet og helsetjenesten. Andre brukere med beredskapsansvar vil senere inkluderes. Nokia Siemens Networks har fått oppgaven med å bygge og drifte det nye nødnettet, inkludert leveranser av brukerutstyr.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ansvaret for å følge opp utbyggingen, bidra til innføringen av systemet i nødetatene og sikre at nødnettet blir tilrettelagt for andre brukergrupper. Markedsavdelingen søker etter 2-3 personer med bakgrunn og erfaring fra endringsprosesser og innføring av nye tekniske løsninger, fortrinnsvis fra innføring av IT- eller telekomløsninger hos brannvesenet, politiet og/eller helsetjenesten.

Medarbeiderne er tiltenkt en koordineringsrolle overfor en eller flere av nødetatene. Innledningsvis vil oppgavene primært være knyttet til innføringen av systemet hos kjerne­brukerne. På lenger sikt vil medarbeideren få ansvar for å følge opp de brukergruppene som allerede er implementert i nettet, samt oppgaver knyttet til innføring av nye brukere.

 

Stillingens innhold:

Sentrale oppgaver vil være å bistå og følge opp innføring av nødnettet hos brukerne, samt å følge opp Nokia Siemens Networks ansvar på området for å sikre en vellykket innføring av nødnettet.

Det kan også være behov for å bistå brukerne med å utarbeide budsjetter og business case.

En eller flere av stillingene kan også tillegges andre oppgaver, for eksempel i tilknytning til opplæring av brukerne og implementering av prosedyrer.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse og inngåelse av avtaler mellom DNK og brukerne
 • Koordinere aktiviteter mellom leverandør (Nokia Siemens Networks), DNK og brukerne
 • Bistå brukergruppene slik at disse kan ta nødnettet i bruk, for eksempel gjennom:
  • Sikre utarbeidelse av plan og oppfølging av aktiviteter hos brukerorganisasjonen
  • Sikre at det etableres rutiner for prosedyrer for overgang til nytt nødnett og for å bruke nettet i operativ virksomhet
  • Bidra i DNKs informasjonsarbeid overfor brukerorganisasjonen
  • Bistå brukerorganisasjonene i å utarbeide budsjetter/business case og i å etablere egne prosjekter for innføring av nødnettet ved behov

Følgende krav stilles:

-          Universitet - eller høyskoleutdanning
Hvis omfattende erfaring innenfor ansvarsområdet kan dokumenteres, kan krav til formell utdanning frafalles.

-          god systemforståelse innen IT/telekom/radiosamband

-          selvstendig og initiativrik

-          gode samarbeidsevner i et tverrfaglig prosjektmiljø

-          god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk og med evne til å formidle på en ikke-teknisk måte

 

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres.

 

Det er ønskelig med erfaring fra, eller kunnskap om, operativ virksomhet innen brann, politi og/eller helsetjenesten, fortrinnsvis i tilknytning til bruk av radiosamband. Det er også ønskelig med erfaring fra innføring av ny teknologi og/eller endringsprosesser, erfaring fra prosjektarbeid, økonomisk forståelse og bakgrunn fra opplæring.

 

Ved rekruttering av nye medarbeidere vil det legges vekt på å ansette personer som kan utfylle hverandre slik at flest mulig fagområder dekkes samlet sett. Antall nye medarbeidere vil avhenge av eventuelle interne omrokkeringer av ressurser. Det lyses ut faste ansettelser, men kandidater som ønsker et tidsavgrenset engasjement kan også søke.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med behov for spesiell tilrettelegging oppfordres til å søke.

 

Arbeidssted vil være Nydalen Allé i Oslo. Det må påregnes reisevirksomhet innen Norge etter hvert som nødnettet bygges ut i ulike deler av landet. 

 

Lønnstrinn: rådgiver/seniorrådgiver 43-60/56-72

Stillingskategori vil være rådgiver/ seniorrådgiver og den ansatte vil rapportere til markedssjef. Nærmere opplysninger ved markedssjef Cecilie B. Løken, tlf. 23 30 57 15 / 911 44 750 eller delprosjektleder for innføring Solbjørg Engeset, tlf. 23 30 57 14 / 916 83 777.

 

Skriftlig søknad med attester sendes Direktoratet for nødkommunikasjon, Postboks 7 Nydalen PIB, 0410 Oslo, merket ”Søknad 07/123”. Søknader kan også leveres elektronisk til [email protected]. Søknadsfrist er 27. september 2007. Søknadspapirene vil ikke bli returnert. 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann