Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDERE

Arbeidsgiver: Trøndelag Brann og Redning IKS
Søknadsfrist: 22.11.2007
 

Avdelingsledere i nyetablert Trøndelag Brann og Redning IKS

Arkivsaksnr.: 07/39604

 
Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner etablerer fra årsskiftet 2007/08 et interkommunalt brann- og redningsvesen organisert som interkommunalt selskap (IKS). Selskapet vil ved oppstarten ha tre heltids- og tre deltidsbrannstasjoner, og ca 200 ansatte til sammen - og det vil dermed være blant de største brann- og redningstjenestene i landet. Eierkommunene legger vekt på at selskapet skal være framtidsrettet og sikre gode og helhetlige brann- og redningstjenester i hele regionen.

 

Stillingen som brannsjef i / leder av det nye selskapet vil bli besatt med det første. Vi søker nå tre avdelingsledere:

 

Avdelingsleder beredskapsavdelingen

Avdelingslederen skal lede den operative og administrative virksomheten i beredskapsavdelingen, og har ansvar for utviklingen av avdelingens virksomhet.  Stillingen krever beredskapsutdanning trinn III samt utdanning fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole, eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, alternativt kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen.  

 

Avdelingsleder 110-sentralen

Sentralen dekker 110-tjenesten for hele Sør-Trøndelag.  Avdelingslederen skal lede den operative og administrative virksomheten i alarmsentralen og har ansvar for utviklingen av sentralens virksomhet.  Avdelingslederen må ha erfaring fra relevant virksomhet og bør ha kompetanse til å kunne vikariere i tjenesten som operatør på sentralen.  Det er ønskelig med utdanning fra høyskole samt beredskapsutdanning trinn II eller III.

 

Avdelingsleder avdeling for administrativ og operativ støtte

Avdelingen har ansvar for de fleste støttefunksjonene i IKSet - bl a økonomi, personal, kontortjenester, IKT, informasjon og brannfaglig kompetanseutvikling og - formidling.   Avdelingslederen bør ha utdanning fra høgskole eller tilsvarende innenfor et eller flere av avdelingens ansvarsområder, og relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet.

 

For alle stillingene er det nødvendig med gode lederegenskaper og dokumentert ledererfaring.  

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til en av disse:

Personaltjenesten i Trondheim kommune v/Tove Aune tlf: 952 63 771

Prosjektleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rolf Jarle Brøske tlf: 911 12 475

Konsulent i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Leif-Erik Steen tlf 915 60 552

 
Søknad sendes fortrinnsvis elektronisk eller til: Trondheim kommune, Personaltjenesten, 7004 TRONDHEIM.

 

Søknadsfrist:    22.11.2007

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann