Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOR BRANNVESENETS KURSVIRKSOMHET

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 05.12.2007
 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 60 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter nye medarbeidere som vil være sammen med oss og arbeidet mot dette målet.

 

Leder for brannvesenets kursvirksomhet (arkivsak 07/3830) - 100 % fast stilling.

 

Ålesund brannvesen tilbyr kurs og opplæring innen brannvern for en stor region som omfatter mange kommuner og private bedrifter. Kursvirksomheten er organisert som et eget team, og er underlagt beredskapsavdelingen.  Vi har eget øvelsesområde og undervisningsbygg, og har et nært samarbeid med en rekke organisasjoner og foretak.

 

Vi søker etter person med følgende

 

Kvalifikasjoner:

·        Utdanning i brannvesenet og erfaring fra beredskapsarbeid.

·        Erfaring fra undervisnings- og instruksjonsarbeid.

 

Personlige egenskaper:

·        Må ha gode lederegenskaper og ha evne til å motivere andre

·        Må ha pedagogiske evner

·        Må ha evne til å profilere avdelingen og drive oppsøkende virksomhet

·        Må være utadvendt, kunne skape gode relasjoner og ha godt humør

·        Må kunne arbeide både selvstendig og i team

·        Må ha gode samarbeidsevner

 

Arbeidsoppgaver:

·        Videreutvikle brannvesenets kursvirksomhet i samarbeid med andre

·        Markedsføre brannvesenets kurstjenester.

·        Planlegge og gjennomføre eksterne kursarrangement

·        Utarbeide kvalitetssikringssystemer for brannvesenets kursvirksomhet

·        Økonomistyring innen feltet
 

Søknadsfrist er 5. desember 2007.

·        Søker må ha god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

·        Søker må ha kunnskap om datateknologi som arbeidsredskap.

·        Søkere må kunne fremlegge godkjent politiattest før endelig ansettelse.

 

Vi kan tilby

·        Gode arbeidsbetingelser i et godt miljø

·        Gode utviklingsmuligheter

·        Lønn etter kvalifikasjoner

 

Kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt leder beredskap Børre Kenneth Thorsen, tlf  70 16 32 20 / 99 32 50 57.

 

Generelt:

  • Vi ber om at søknad sendes elektronisk (se www.alesund.kommune.no under ”Jobb i Ålesund kommune”).  Har du ikke pc med internett-tilgang selv, har Servicetorget, 1. etasje, Ålesund rådhus, NAV og de fleste bibliotek pc til utlån. Her kan du også få veiledning og hjelp om du skulle trenge det. 
  • Vi godtar skriftlig søknad, men da kommunens særskilte søknadsskjema benyttes.  Skjemaet kan hentes i Servicetorget, 1. etasje, Ålesund rådhus, NAV Ålesund, Ålesund bibliotek, rådhuset eller bibliotekfilialen, Moa helsehus. Det kan også lastes ned fra internettsida vår, eller ring tlf. 70 16 20 00.
  • Det skal sendes én søknad for hver stilling det søkes på (hvert arkivsaknr.).
  • Det skal ikke sendes inn papirkopier av vitnemål og attester sammen med skriftlig søknad; disse skal først framvises i forbindelse med et eventuelt intervju.  Søker kan også bli bedt om å sende inn rettkjent dokumentasjon i forkant av intervjuet.
  • Bekreftelsesbrev på mottatt søknad sendes ut rundt dato for søknadsfrist.
  • Søkers navn vil normalt bli offentliggjort i postjournal og søkerliste.  Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter nærmere begrunnelse.
  • Lønn for stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens kap. 4: Se internettsida vår under ”Ledig stilling”.  For stillinger som ikke omfattes av dette kapittelet gjelder lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner/lokal lønnsavtale for Ålesund kommune.
  • God pensjonsordning i KLP med 2% innskudd av lønn.
  • 6 måneders prøvetid for faste stillinger.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann