Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Eidsvoll kommune
Søknadsfrist: 01.02.2008
 

Eidsvoll brannvesen er et deltidsbrannvesen med helkontinuerlig vaktordning, bestående av 24 mannskaper og befal i Eidsvoll og 12 mannskaper uten vaktordning i Feiring. Det er inngått en samar-beidsavtale med nabokommunen Hurdal om felles brannsjef, felles avdelingsledelse, felles tilsynspersonell og felles overordnet vakt. Dimensjoneringsgrunnlaget vil neste år være på 23000 innbyggere. Det er til sammen 5 faste stillinger i brannvesenet,og 4 faste stillinger og en lærling i feiervesenet. Teknisk etat v/ seksjon for brannvern har ledig stilling som

AVDELINGSLEDER FOREBYGGENDE BRANNVERN.

Hovedoppgaver:

 • Ledelse og planlegging av det brannforebyggende arbeidet i 2 kommuner
 • Overordnet ledelse av feiertjenesten
 • Tilsyn i særskilte brannobjekter
 • Bistå byggesaksavdelingen i brannteknisk saksbehandling
 • Motivasjon- og informasjonsarbeid
 • Saksbehandling innenfor brannfarlig og eksplosiv vare
 • Mulighet for deltakelse i beredskapsstyrken, fortrinnsvis som overordnet vakt

Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig at søkeren har erfaring fra brannforebyggende arbeid. Kvalifikasjoner for øvrig ihht. § 7-9 Leder for forebyggende avdeling i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. § 7-9. Leder for forebyggende avdeling

Leder for forebyggende avdeling, skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha:

 • utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
 • kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller
 • minst to års erfaring som forebyggende personell, jf. § 7-6.

Søkere med manglende formell kompetanse må påregne å gjennomføre kurs i forebyggende brannvern ved Norges brannskole. Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt ved ansettelse. Den som tilbys stillingen må framlegge tilfredsstillende politiattest og helseattest fra kommunens egen bedriftslege.

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb i et fagfelt med mange nye utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn

Vilkår:
Tilsetting i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, tariffavtale og reglement. Søkeren må disponere egen bil. Godtgjørelse etter kommunens reiseregulativ. Ved deltakelse i beredskapsstyrken er det krav til bosted i en nærmere avgrenset del av kommunen. Deltakelse i bered-skapsstyrken godtgjøres særskilt. Avdelingslederen ansettes i kommunen som sådan, og endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted kan forekomme. Kommunen kan være behjelpelig med bolig.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef John Arne Karlsen tlf 66 10 77 02 eller mobil 957 21 380. Søknad med CV sendes Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 EIDSVOLL eller [email protected] innen 01.02.2008.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann