Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOR BEREDSKAPSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Molde brann- og redningstjeneste
Søknadsfrist: 01.02.2008
 
Leder for beredskapsseksjonen - stnr 652
2. gangs utlysing.

100 % stilling som seksjonsleder for beredskapsseksjonen ved Molde brann- og redningstjeneste er ledig med tiltredelse snarest.
 

Molde brann- og redningstjeneste er organisert med en forebyggende seksjon og en beredskapsseksjon. Beredskapsseksjonen omfatter hovedstasjonen med 4 vaktlag hvert bestående av 5 kasernerte mannskap, alarmsentral med fire fast ansatte og en person som er kurs-/ opplæringsansvarlig. Seksjonslederen har den daglige ledelsen av disse. I tillegg omfatter seksjonen 2 bistasjoner og et depot med til sammen 26 deltidsmannskap. Vi har også et omfattende brannvernsamarbeid med kommunene Eide og Midsund med til sammen 32 deltidsmannskap.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver
fremgår av gjeldende stillingsbeskrivelse. Leder for beredskap har samme ansvar og oppgaver i de kommunene vi har og eventuelt vi vil få samarbeidsavtaler med. Leder på beredskapsseksjonen rapporterer til brannsjefen og inngår i avdelingens ledergruppe.

Den som blir tilsatt inngår i 4-delt overordnet beredskapsvakt og må derfor bo innenfor distriktet (iht dimensjoneringsforskriftens krav om oppmøtetid og tilgjengelighet på samband).

Kvalifikasjoner:
Det søkes primært etter en person med slike kvalifikasjoner:
  • brannfaglig kompetanse tilsvarende befalskurs III ved Norges brannskole. Jfr. kravene i §7-8 i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen",
  • fortrinnsvis relevant erfaring i utryknings- og beredskapsarbeid,
  • er ryddig, rask og effektiv,
  • har gode samarbeidsegenskaper,
  • må beherske norsk skriftlig og muntlig,
  • kunne bruke IKT som arbeidsverktøy,
  • det kreves gyldig sertifikat for å kunne føre brannvesenets biler ved utrykning

Den som tilsettes må kunne fremlegge godkjent helseattest og politiattest.

Lønn etter avtale. I tillegg kommer avtalefestede tillegg.
Kommunen har gode pensjonsbetingelser.

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til brannsjef Alf Magne Smørholm, tlf. 71 19 18 10.

Søknad, tydelig merket stillingsnummer, kan skrives på eget skjema. Skjemaet hentes på Molde kommunes hjemmeside, www.molde.kommune.no under valget selvbetjening/skjema/stilling i Molde kommune, søknad. Søknaden sendes over e-post. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Ønsker du å sende skriftlig søknad over post, sendes den til Molde kommune, personal- og organisasjonsavdelingen, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE, med kopier av attester og vitnemål. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist: 01. februar 2008

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann