Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSSJEF FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 14.02.2008
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby og Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB med ca. 90 ansatte har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 67.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

Til å lede arbeidet med å forbedre og videreutvikle det brannforebyggende arbeidet i regionen søker vi

 

AVDELINGSSJEF FOREBYGGENDE AVDELING

 

Viktige arbeidsoppgaver for avdelingssjefen vil være:

  • Inngå i MIBs lederteam med medansvar for den totale driften av MIB samt videreutvikling av denne sektoren av MOVAR IKS
  • Ledelse, drift og videreutvikling av forebyggende avdeling
  • HMS-arbeid i MIB generelt og i forebyggende avdeling spesielt
  • Målstyring og rapportering for virksomheten i forebyggende avdeling
  • Planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling i forebyggende avdeling

Den som ansettes må ha dokumenterbar ledererfaring, gjerne fra tilsvarende type virksomhet. Foretrukket bakgrunn er relevant utdanning på høyskolenivå i tillegg til yrkesutdanning i forebyggende brannvern. Yrkesutdanningen kan om nødvendig gjennomføres etter ansettelse.

Fullstendige kompetansekrav fremkommer i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-9.

 

For eventuell deltakelse i beredskapsstyrkens overordnede vakt, må leder for forebyggende avdeling tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav for funksjonen. Manglende kompetanse kan gjennomføres etter ansettelse.

 

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes flere opplysninger på www.movar.no.

 

Søknad med CV sendes til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss innen 14. februar 2008. Brannsjef Jack Hatlen, tlf. 69 24 78 53/95 19 95 55 eller [email protected] kan kontaktes for ytterligere informasjon.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann