Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 01.03.2008
 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak, eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 60 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter nye medarbeidere som vil være sammen med oss og arbeide mot dette målet. Bli en av oss !

 

Branningeniør (arkivsak 08/732)

 

100% fast stilling for snarlig tiltredelse, Forebyggende avdeling.

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

 

For å møte denne utfordringen trenger vi en motivert medarbeider på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap, som jobber for et meningsfylt mål.

 

Vi søker etter en person med følgende:

 

Kvalifikasjoner:

·         Brann- eller bygningsteknisk utdanning fra ingeniørhøgskole eller teknisk høgskole.

·         Relevant yrkeserfaring.

·         Erfaring i/kjennskap til risikovurdering og brannteknisk analyse.

·         Muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 

Personlige egenskaper:

·         Branningeniør med erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet.

·         Annen bakgrunn/erfaring vil også kunne vurderes.

·         Kunne arbeide både selvstendig og i team.

·         Kreativ, positiv og serviceinnstilt.

 

Arbeidsoppgaver:

·         Tilsynsarbeid, saksbehandling, samt informasjon og veiledning innen brannvern.

·         Stillingene inngår i et team ved avdelingen og kan i tillegg bli pålagt andre oppgaver ved enheten.

·         Datateknologi er nødvendig arbeidsredskap.

 

Vi kan tilby

·         Gode arbeidsvilkår med fleksitid

·         Godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø

·         Gode utviklingsmuligheter

·         En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver

·         Bedriftshelsetjeneste

·         Konkurransedyktig lønn.

 

Søker må kunne legge fram godkjent politiattest før endelig ansettelse.

 

For nærmere opplysninger, kontakt leder forebyggende avdeling Johnny Stølen, tlf 70 16 32 24 / 915 12 225.

Søknadsfrist: 1. mars 2008..

 

Vi ber om at søknaden sendes elektronisk, se www.alesund.kommune.no under ”Jobb i Ålesund kommune”.  Ev. papirsøknad sendes Ålesund kommune, Serviceboks 21, 6025 Ålesund.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann