Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/INGENIØR

Arbeidsgiver: Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 02.03.2008
 
Branningeniør/ingeniør - Brann- og feiervesenet
 
Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

For å møte denne utfordringen trenger vi en ny og motivert medarbeidere på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle. Du kan gjerne være nyutdannet og vi ønsker at du har gode EDB- kunnskaper.

Det er sterkt ønskelig å øke kvinneandelen i avdelinga. Kvinner oppfordres derfor spesielt om å søke.
 

Referansenr:

 • 501660

Søknadsfrist:

 • 02.03.2008

Kontaktinfo:

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen.
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde.
 • Tilsynsarbeidet er i hovedsak systemrettet med en motiverende og orienterende del. Hovedhensikten er å sjekke ut at eiere/brukere av særskilte brannobjekt er sikret i tråd med gjeldende lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivaretatt.
 • Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad rettet mot forebyggelse av brann, samt opplæring i rett reaksjon hvis brann skulle oppstå. Dette for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidet er rettet mot kommunens innbyggere generelt og utsatte grupper spesielt.
 • For tiden utredes sammenslåing av flere brannvesen i regionen. En eventuell sammenslåing kan medføre endring/utvidelse i arbeidsoppgaver.

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Gode kunnskaper i- og erfaring med bruk av IKT som verktøy .·
 • Gode samarbeidsevner.
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt.
 • Strukturert og målrettet.
 • Erfaring fra beredskapsrelatert arbeid er en fordel.
 • Personlig skikkethet og godt humør

Arbeidssted

 • Torridalsveien 39, 4631 Kristiansand
 • Kristiansand kommune

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Ingeniør

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.'
 • EDB- kunnskaper for å håndtere etatens programmer.
 • Førerkort for bil klasse B.
 • For ingeniør (ikke branningeniør) kreves Forebyggende kurs ved Norges brannskole. (Kan evt. gjennomføres etter ansettelse)

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler.
 • Mulighet for hjemmekontor.
 • Uniformsgodtgjørelse

Diverse arbeidsforhold

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann