Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Østre Agder Brannvesen (ØABV)
Søknadsfrist: 09.03.2008
 

Arendal er vertskommune for Østre Agder Brannvesen (ØABV), som ble etablert 01.01.08.

ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommune Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli – et område med ca 64.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. ØABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 10 kommuner i Aust-Agder. Fullt oppbemannet vil ØABV ha 64 heltidsstillinger – fordelt på forebyggende avdeling inkl feierbaser, alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 125 deltids-brannmannskaper og 60 skogbrannreserver.

 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP 

 

Fast heltidsstilling som leder for brannvesenets beredskapsavdeling er ledig, og skal besettes snarest mulig.

 

Avd.leder rapporterer til brannsjefen og inngår i brannvesenets ledergruppe, herunder overordnet vakt.

 

Formelle kvalifikasjonskrav framgår av ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”, §§ 7-8 og 7-10. Søkere uten beredskapsutdanning trinn III vil også kunne komme i betraktning, men må da forplikte seg til å ta dette snarest mulig etter ansettelse. I tillegg kreves førerkort klasse B og helst kompetansebevis for utrykningskjøring.

 

Den som ansettes må ha ambisjoner om en effektiv branntjeneste i såvel heltids- som deltidskorps. Vedkommende må være flink til å samarbeide og kommunisere, både internt i brannvesenet og eksternt. Ledererfaring, i særdeleshet fra omstillings- og/eller omorganiseringsprosesser vil bli vektlagt. Videre vil det bli lagt stor vekt på personlig og faglig integritet, samt muntlig og skriftlig framstillingsevne. 

 

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2% pensjonsinnskudd i Arendal kommunale pensjonskasse.

 

Lønn etter avtale.

 

Forespørsel om stillinga kan rettes til brannsjef Jan Kongsvik, telefon 37 01 38 80 eller 93 02 94 85.

 

Søknad med CV sendes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på Arendal kommunes nettsider.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Den som ansettes må også framlegge helseattest og politiattest, og underskrive taushetserklæring.

 

Søknadsfrist 09.03.08.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann