Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALARMOPERATØR

Arbeidsgiver: Larvik og Sandefjord alarmsentral (LSA IKS)
Søknadsfrist: 20.03.2008
 

Larvik og Sandefjord alarmsentral (LSA IKS) er et interkommunalt selskap, eid av Larvik og Sandefjord kommune. Nødmeldingssentralen er lokalisert til Sandefjord brannstasjon og har bl.a. ansvar for mottak og formidling av nødmeldinger i Vestfold-kommunene. 110-sentralen er bemannet med kvalifiserte operatører ihht. ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” § 7-5. Daglig leder og tekniker er ansatt i LSA. Øvrige operatører leies inn fra tilknyttede brannvesen. For tiden utredes eventuell samlokalisering med Politiets og helsevesenets nødmeldingssentraler.

ALARMOPERATØR 

Det er 1-2 ledige stillinger som operatør ved 110-sentralen i Vestfold med ønsket tiltredelse 1. juni 2008.

 

Kvalifikasjonskrav.

·         Krav i hht. § 7-5. i ”Veiledning til dimensjoneringsforskriften”

·         Yrkesutdanning for brannkonstabel.

·         Norges brannskoles alarmsentral operatørkurs.

·         Eventuelle søkere som ikke tilfredsstiller Krav i hht. § 7-5.
må være villig til å gjennomføre påkrevet utdanning.

 

Følgende tilleggskvalifikasjoner vektlegges:

·         Erfaring fra nødalarmmottak, med spesiell vekt på 110-sentral

·         Gode samarbeidsegenskaper.

·         God evne til å takle stressende arbeidssituasjoner.

·         God teknisk forståelse.

·         Gode kunnskaper om IKT som arbeidsverktøy.

·         Gode engelsk kunnskaper.

·         Relevant erfaring fra brannvesen, og gjennomført befalsutdanning.

 

Vi kan tilby:

·         Et godt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter.

·         Spennende deltagelse i utvikling av nødalarmeringstjenesten i Norge.

·         Stillingen inngår i 110-sentralens turnusordning, med 33,6 timers uke.

 

Egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

 

Stillingen rapporterer til daglig leder.

 

Stillingen avlønnes i forhold til kvalifikasjoner og ansiennitet i tråd med gjeldende tariffavtaler.

 

Søknad fylles ut elektronisk på Sandefjord kommunens hjemmeside ”www.sandefjord.kommune.no” under ledige stillinger. Søknadsfrist 20. mars 2008. Kopi av vitnemål, attester samt referanser vil 110-sentralen be om senere fra aktuelle søkere.

 

Eventuelle spørsmål om stillingene rettes til daglig leder Jan-Olav Vagle (46 80 65 28)

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann