Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERINGENIØR / SENIORINGENIØR / SJEFINGENIØR

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Søknadsfrist: 26.03.2008
 
DSB søker 2 ingeniører

Overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør i Enhet for risikovirksomheter.

I enhet for risikovirksomheter er det 2 ledige stillinger. Den ene er en fast stilling, mens den andre en et ettårig vikariat med mulighet for fast ansettelse. Enhet for Risikovirksomheter er en av tre enheter i DSBs avdeling for Næringsliv, produkter og farlige stoffer. Avdelingen har 45 medarbeidere. Enhetens hovedansvarsområder er knyttet til myndighetsoppfølging av sikkerheten ved håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatte stoffer. Enheten har en bred kontaktflate mot industri, næringsliv og andre offentlige myndigheter. Oppfølging av storulykkevirksomheter er et særlig viktig område for enheten. Tilsyn, saksbehandling, regelverksarbeid, utredningsarbeid og informasjonsarbeid er viktige virkemidler i enhetens arbeid. Enhet for risikovirksomheter følger opp de sikkerhetsmessige utfordringene knyttet til samfunnets økte bruk av gass som energikilde. Det er 18 medarbeidere i enheten som arbeider i et meget godt sosialt miljø med en rekke spennende oppgaver både i inn- og utland.

Vi søker etter personer som kan vurdere problemstillinger knyttet til håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatte stoffer.

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

 • Tilsyn med virksomheter innen enhetens portefølje
 • Saksbehandling tilknyttet forvaltning av relevante lover og forskrifter
 • Utredninger innen avdelingens og enhetens ansvarsområder
 • Deltakelse i regelverksutvikling
 • Deltakelse i internasjonalt arbeid

Det vil være en blanding av selvstendig arbeid og teamarbeid i prosjekter. Evne til samarbeid og nettverksbygging er viktig da enheten har utstrakt kontakt med private aktører, bransjeorganisasjoner og andre myndigheter.

Stillingene ønskes besatt primært av kandidater med teknisk kompetanse:

 • Ingeniør / sivilingeniør med utdannelse innen kjemi, maskin, prosess eller lignende
 • Erfaring fra prosessindustri, mekanisk industri eller lignende
 • God kjennskap til systematisk HMS-arbeid
 • Kjennskap til prinsipper og metodikk for risikostyring vil være en fordel
 • Materialteknisk kunnskap er ønskelig

Av personlige egenskaper vil følgende vektlegges:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Målrettet og resultatorientert arbeidsstil
 • Evnen til å arbeide selvstendig, men samtidig evne å bidra i teamarbeid
 • Evne til å tilpasse seg endring og omstilling
 • En positiv bidragsyter til vårt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Avlønning etter kvalifikasjoner i stilling som overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør. Fra bruttolønn trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • IA-virksomhet med fleksibel arbeidstid, samt medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Samarbeid i et utfordrende tverrfaglig miljø
 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg
 • Bred kontaktflate nasjonalt og internasjonalt innen fagområdene
 • Godt faglig og sosialt miljø der medarbeiderne trives

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer kvinner, personer med flerkulturell bakgrunn og personer med behov for spesiell tilrettelegging å søke.

Kontakt: Avdelingsleder Tom Ivar Hansen, 920 82 917 eller avdelingsdirektør Torill F. Tandberg, 959 83 476

Søknad og CV merket ”04/2008” sendes innen 26. mars 2008 til:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann